Spring News

Pandemic weight gain ผลกระทบจากโควิด-19

05 ส.ค. 2564 เวลา 4:41 น. 20

โควิด-19 ส่งผลกระทบต่อชีวิตเราในหลายด้าน ทั้งสุขภาพใจ สุขภาพกาย และสุขภาพเศรษฐกิจ ในด้านสุขภาพกายนั้น แน่นอนว่าผลกระทบทางตรงคือโอกาสเสี่ยงในการติดเชื้อ นำมาซึ่งการเจ็บป่วยและความเสี่ยงต่อการเสียชีวิต แต่ผล กระทบต่อสุขภาพในทางอ้อมจากวิกฤติครั้งนี้ ยังมีอีกมาก

งานวิจัยจากวารสารทางการแพทย์ JAMA พบว่า กลุ่มตัวอย่างชาวอเมริกัน 269 คนที่ต้องเก็บตัวอยู่บ้านเนื่องจากสถานการณ์โควิด มีน้ำหนักขึ้นเฉลี่ย 0.27 กิโลกรัมทุก 10 วันที่ต้องอยู่บ้าน ในขณะที่ผลสำรวจของ American Psychological Association พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีน้ำหนักตัวเปลี่ยนแปลงโดยไม่ตั้งใจถึง 61% โดยมีทั้งน้ำหนักขึ้นและน้ำหนักลด ในกลุ่มที่น้ำหนักตัวขึ้นนั้น มีตัวเลขเฉลี่ยขึ้นอยู่ที่ 13 กิโลกรัม (นับตั้งแต่เริ่มวิกฤติโควิดมาจนถึงกุมภาพันธ์ 2021) ส่วนผลสำรวจจากเว็บไซต์ดัง WebMD พบว่า จากกลุ่มตัวอย่างทั่วโลก 900 คน ครึ่งหนึ่งของผู้ชาย และหนึ่งในสามของผู้หญิง น้ำหนักตัวขึ้นจากการเก็บตัวอยู่บ้านช่วงวิกฤติโควิด

Pandemic weight gain ผลกระทบจากโควิด-19 สาเหตุของ Pandemic weight gain หรือการพร้อมใจกันน้ำหนักขึ้นของประชากรทั่วโลกในช่วงวิกฤติโควิดนั้น พบว่ามาจากปัจจัยหลักคือ

การเคลื่อนไหวร่างกายที่ลดลง จากการอยู่บ้าน ทำงานที่บ้าน ส่งผลให้ Non-exercise activity thermogenesis (NEAT) ลดลง เมื่อ NEAT ลด แต่ยัง EAT (กิน) เท่าเดิมหรือเพิ่มขึ้น จึงส่งผลให้น้ำหนักตัวสะสมได้

การออกกำลังที่ลดลง จากอุปสรรคต่างๆ เช่น การปิดของยิม สวนสาธารณะ ส่งผลให้พื้นที่ในการออกกำลังลดลง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง 

8 ข้อ ช่วยเซฟใจกันและกัน เวลาเริ่ม “ทะเลาะ” กับใครสักคน

เทคนิคการยืดอายุอาหาร เก็บในตู้เย็นได้นานกี่วัน

Work-Life Balance มีปัญหา ตกดึกทีไร นอนไม่หลับทุกที วิธีไหนช่วยได้บ้าง

การรับประทานอาหารชวนอ้วนมากขึ้น โดยเฉพาะอาหารกระป๋อง บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป อาหารปรุงสำเร็จต่างๆ ซึ่งมักมีปริมาณไขมันและเกลือที่สูง

ความเครียด ส่งผลให้นอนไม่ดีหรือนอนไม่พอ อาจทำให้มีการกินอาหารมากกว่าปกติ (Emotional eating) รวมถึงความอยากกินของหวานหรือน้ำตาลเพิ่มขึ้น (Sugar craving)

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด