svasdssvasds

“Empathy” เมื่อความเห็นอกเห็นใจ มีความสำคัญช่วง WORK FROM HOME

“Empathy” เมื่อความเห็นอกเห็นใจ มีความสำคัญช่วง WORK FROM HOME

WFH แบบนี้ การสื่อสารภายในองค์กร ถือเป็นเรื่องสำคัญมาก ที่จะสามารถทำงานให้สำเร็จลุล่วงไปได้ มาทำความรู้จัก "Empathy" หัวใจหลักที่อาจทำให้เราและเพื่อนร่วมงานเข้าใจกันมากขึ้น

เพื่อให้การทำงานภายใต้ความกดดัน จากสถานการณ์ต่าง ๆ การรับฟังความคิดและปัญหาจากมุมมองของผู้อื่น เพื่อให้เข้าใจกันมากขึ้น มีวิธีการสร้างแบบไหนไปดูกัน

“Empathy” เมื่อความเห็นอกเห็นใจ มีความสำคัญช่วง WORK FROM HOME ตั้งใจฟังอย่างจริงจัง

จุดเริ่มต้นที่ดีในการสร้าง Empathy ต้องเริ่มมาจากการตั้งใจฟัง ในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าฟังผ่านๆนะ แต่ให้เพิ่มความสนใจ และใส่ใจลงไป

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ทำไงดี เมื่อ Work From Home มาพร้อมกับนิสัย “ผัดวันประกันพรุ่ง”

บอกลา Zoom Fatigue ภาวะความเหนื่อยล้า จากการประชุมออนไลน์

เคลียร์ To Do List ในวันที่ “ขี้เกียจทำงาน”

แสดงออกว่าใส่ใจ

การถามไถ่สารทุกข์สุขดิบในการทำงาน หรือเรื่องราวเล็ก ๆ น้อย ๆ ก็จะช่วยรักษาความสัมพันธ์ให้ดีขึ้น ถือเป็นการสร้างโอกาสที่จะเข้าใจความรู้สึกเพื่อนร่วมงานมากขึ้นอีกด้วย

ไม่คิดไปเอง

การคิดไปเองเป็นสิ่งที่ควรเลี่ยง เมื่อเกิดปัญหาการทำงานหากเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้น ควรเปิดใจคุยกันเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริง

ทุกคนมีความรู้สึก

เพราะฉะนั้นต้องไม่ลืมที่จะนึกถึงใจเขา ใจเรา คำชมหรือคำตำหนิ มีผลต่อผู้ฟังเสมอ ทางที่ดี ควรหลีกเลี่ยงเรื่องส่วนตัว และดูที่ผลงานจะเหมาะสมกว่า

 

related