svasdssvasds

รับมือน้ำท่วม อย่างปลอดภัย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.)

รับมือน้ำท่วม อย่างปลอดภัย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.)

ช่วงฤดูฝนหลายพื้นที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัย โดยเฉพาะบริเวณที่ราบลุ่มต่ำที่ลาดเชิงเขา ริมฝั่งแม่น้ำ มีความเสี่ยงต่อการเกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่ง เพื่อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบจากอุทกภัย ควรปฎิบัติ ดังนี้

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) แนะวิธีเตรียมพร้อมรับมือน้ำท่วมอย่างปลอดภัย ดังนี้ ติดตามสภาพอากาศและปริมาณน้ำในพื้นที่ ทั้งพยากรณ์อากาศ ประกาศเตือนภัย ระดับน้ำ การคาดการณ์สถานการณ์ภัย พร้อมปฏิบัติตามคำเตือนอย่างเคร่งครัด สังเกตความผิดปกติทางธรรมชาติ อาทิ ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้น สีของน้ำขุ่นเหมือนสีดินภูเขา รวมถึงเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด จะได้เตรียมพร้อมและอพยพหนีภัยทันท่วงที จัดเตรียมสิ่งของและเครื่องใช้ที่จำเป็น ทั้งเครื่องอุปโภคบริโภคและเอกสารสำคัญ โดยวางไว้บริเวณที่สามารถหยิบได้ทันทีเมื่อต้องอพยพ 

น้ำท่วม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เช็กด่วน! ปภ. แจ้งเตือนภัย พื้นที่เฝ้าระวัง น้ำท่วม น้ำป่าไหลหลาก ดินถล่ม

ภูริ หิรัญพฤกษ์ กับนาทีชีวิต ขับรถฝ่าน้ำป่าที่วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์

มิสแกรนด์สุโขทัย แจงดราม่า ใส่มงกุฎจัดเต็ม ลงพื้นที่ช่วยน้ำท่วม

กรณีต้องรับมือน้ำท่วม ให้ขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูง ให้พ้นจากระดับน้ำท่วม รวมถึงอพยพสัตว์เลี้ยงและเคลื่อนย้ายยานพาหนะไปอยู่ในพื้นที่ปลอดภัย พร้อมตัดกระแสไฟฟ้า โดยปิดสวิตซ์ไฟ สับคัตเอาท์ เพื่อป้องกันกระแสไฟฟ้ารั่ว ไม่ใช้และสัมผัสเครื่องใช้ไฟฟ้าขณะที่ร่างกายเปียกชื้นหรือยืนบนพื้นที่ชื้นแฉะ เพื่อป้องกันไฟฟ้าดูด ไม่เข้าใกล้แนวสายไฟ เสาไฟฟ้า หรือสัมผัสสื่อนำไฟฟ้า เพราะอาจมีกระแสไฟฟ้ารั่วไหล ทำให้เป็นอันตรายต่อชีวิต สวมรองเท้าบูททุกครั้งเมื่อต้องเดินลุยน้ำ เพื่อป้องกันอันตรายจากสัตว์มีพิษหรือของมีคมที่อยู่ใต้น้ำ และใช้วัสดุที่ลอยน้ำได้ยึดเกาะพยุงตัวเมื่อต้องเดินลุยน้ำท่วมสูง จะช่วยป้องกันการจมน้ำ ตลอดจนไม่จับสัตว์น้ำ ว่ายน้ำบริเวณน้ำท่วมสูงและกระแสน้ำไหลเชี่ยว เพื่อป้องกันกระแสน้ำพัดหรือจมน้ำเสียชีวิต

กรณีต้องอพยพหนีภัยน้ำท่วม ควรหลีกเลี่ยงเส้นทางที่มี น้ำไหลเชี่ยว และน้ำท่วมสูง อีกทั้งไม่ขับรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ผ่านบริเวณที่น้ำท่วมสูง เพราะกระแสน้ำอาจพัดรถออกนอกเส้นทางจนเกิดอันตรายได้ ท้ายนี้ประชาชนสามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือทางไลน์ “ปภ.รับแจ้งเหตุ 1784” โดยเพิ่มเพื่อน Line ID @1784DDPM และสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง

related