svasdssvasds

เช็กเลยที่นี่! วันหยุดเดือนตุลาคม 2564 มีกี่วันและวันไหนบ้าง

เช็กเลยที่นี่! วันหยุดเดือนตุลาคม 2564 มีกี่วันและวันไหนบ้าง

พาเช็กปฎิทินวันหยุดเดือนตุลาคม 2564 มีวันไหนบ้าง พร้อมทั้งวันสำคัญต่างๆ และวันพระ เพื่อให้ทุกคนเตรียมตัวและจัดตารางวันหยุดให้พร้อม!

วันหยุดเดือนตุลาคม เป็นอีกเดือนที่มีวันหยุดเยอะและชวนงง หลังจากที่รัฐบาลมีมติผ่อนคลายมาตรการคุมโควิด-19 เพิ่มขึ้น โดยมีการอนุญาตให้เปิดกิจการและกิจกรรมต่างๆ เพิ่มมากขึ้น

หลายคนที่ห่างหายการเดินทางท่องเที่ยวมานาน คงกำลังเพิ่งเริ่มวางแผนการเดินทางในช่วงเดือนตุลาคมที่มีวันหยุดยาวไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว แถมเดือนนี้วันหยุดหลายวันยังตรงกับวันหยุดเสาร์-อาทิตย์อีกด้วย

 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

วันหยุดในเดือนตุลาคม
6 ตุลาคม 2564 : วันหยุดราชการประจำภาคใต้ ประเพณีสารทเดือนสิบ
13 ตุลาคม 2564 : วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
21 ตุลาคม 2564 : วันหยุดเทศกาลออกพรรษา
22 ตุลาคม 2564 : วันหยุดชดเชยวันปิยมหาราช (จากเดิม 25 ตุลาคม)

เช็กเลยที่นี่! วันหยุดเดือนตุลาคม 2564 มีกี่วันและวันไหนบ้าง

 

วันสำคัญในเดือนตุลาคม
1 ตุลาคม 2564 : วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และ วันผู้สูงอายุสากล
4 ตุลาคม 2564 : วันสัตว์โลก World Animal Day
5 ตุลาคม 2564 : วันนวัตกรรมแห่งชาติ
6 ตุลาคม 2564 : เทศกาลกินเจ
8 ตุลาคม 2564 : วันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์
9 ตุลาคม 2564 : วันไปรษณีย์โลก
14 ตุลาคม 2564 : เหตุการณ์ 14 ตุลา หรือ วันมหาวิปโยค
16 ตุลาคม 2564 : วันอาหารโลก
19 ตุลาคม 2564 : วันเทคโนโลยีของไทย
21 ตุลาคม 2564 : วันพยาบาลแห่งชาติ
23 ตุลาคม 2564 : วันปิยมหาราช
24 ตุลาคม 2564 : วันสหประชาชาติ และวันโปลิโอโลก
31 ตุลาคม 2564 : วันฮาโลวีน และวันออมสินแห่งชาติ

วันพระ ประจำเดือนตุลาคม
6 ตุลาคม 2564
14 ตุลาคม 2564
21 ตุลาคม 2564
29 ตุลาคม 2564

 

ข้อมูลจากประกาศของ "ธนาคารแห่งประเทศไทย" ระบุว่า มีการกำหนดวันหยุดทำการของสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ คือ ในเดือนตุลาคม 2564 มีประกาศยกเลิกวันหยุดตามประเพณีของสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจ คือ

ยกเลิกวันหยุดชดเชยในวันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม 2564 (ชดเชยวันปิยมหาราช) และกำหนดให้วันศุกร์ที่ 22 ตุลาคม 2564 เป็นวันหยุดทำการของสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจแทน

สรุปคือ ธนาคารหยุดวันศุกร์ที่ 22 ตุลาคม 2564 แต่ไม่หยุดในวันที่ 25 ตุลาคม 2564