svasdssvasds

ภูเก็ต เปิด Hotel Room Isolation รับนักท่องเที่ยวต่างชาติติดเชื้อโควิดพุ่ง

ภูเก็ต เปิด Hotel Room Isolation รับนักท่องเที่ยวต่างชาติติดเชื้อโควิดพุ่ง

จังหวัดภูเก็ตออกคำสั่งให้โรงแรมเปิดรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ เปิด Hotel Room Isolation ไม่ต่ำกว่า 5% ของห้องพักทั้งหมด เพื่อรองรับต่างชาติติดโควิดที่สูงขึ้นต่อเนื่อง พร้อมให้ขายเหล้าได้ไม่เกิน 3 ทุ่ม

โดยแพทย์หญิงเหมือนแพร บุญล้อม รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ได้รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อโควิดของจังหวัดภูเก็ต ว่า มีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นและติดเชื้ออย่างรวดเร็ว ทั้งในพื้นที่ภูเก็ตและต่างประเทศ จนภูเก็ตอยู่ในอันดับหนึ่งของภาคใต้ตอนบน และผู้ติดเชื้อที่เดินทางมาจากต่างประเทศที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งรูปแบบ Test & Go และ Phuket Sandbox ซึ่งร้อยละ 66 เป็นสายพันธุ์โอมิครอน ทำให้อัตราการครองเตียงรักษาผู้ป่วยโดยรวมอยู่ที่ 53% ผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่เป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วย การมีกิจกรรมร่วมกัน อาชีพสัมผัสนักท่องเที่ยว ทำงานในแหล่งท่องเที่ยว เป็นต้นโอกาสนี้ ที่ประชุมหารือกรณีสถานบันเทิง ผับบาร์ คาราโอเกะ สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบไปเปิดเป็นร้านอาหารได้แต่ต้องได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ภายในวันที่ 15 มกราคม 2565 โดยต้องเป็นร้านที่ผ่านมาตรฐาน SHA Plus และ Thai Stop Covid19 2 Plus เท่านั้น

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้พิจารณาร่างแก้ไขคำสั่งจังหวัดภูเก็ต เรื่อง การบริโภคสุรา หรือ เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้านจำหน่ายอาหาร หรือเครื่องดื่มที่อยู่ในพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยว ได้ไม่เกินเวลา 21.00 น.

ที่ประชุมยังมีมติให้ผู้ประกอบการโรงแรมที่เปิดรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ต้องจัดห้องพักไว้สำหรับเป็น Hotel Room Isolation ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนห้องพักทั้งหมด เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่มีผลตรวจโควิดเป็นบวก โดยโรงแรมที่เปิดให้บริการอยู่ในขณะนี้ต้องขอขึ้นทะเบียนเป็น Hotel Room Isolation ภายใน 5 วัน หลังจากที่มีคำสั่งของจังหวัดภูเก็ต ยกเว้นโรงแรมที่โครงสร้างไม่เอื้ออำนวยต่อการเป็น Hotel Room Isolation เช่น ระบบแอร์รวม ปูพรมภายในห้องพัก การจัดการขยะติดเชื้อ ระบบน้ำเสีย เป็นต้น ให้รายงานไปยังสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตเพื่อส่งต่อนักท่องเที่ยวไปยังสถานที่ที่รัฐจัดให้

เพราะขณะนี้มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เข้ามาติดเชื้อเป็นจำนวนมาก ทำให้ห้องรักษาผู้ป่วยในโรงพยาบาล และ Hospitel ที่มีอยู่ไม่เพียงพอ ทำให้เกิดปัญหาเมื่อนักท่องเที่ยวรู้ผลว่าติดเชื้อไม่มีสถานที่รองรับ ทางจังหวัดภูเก็ต จึงได้หารือกับทางสาธารณสุข และผู้ประกอบการโรงแรมจัดตั้งเป็น Hotel Room Isolation มารองรับ โดยไม่ต้องย้ายนักท่องเที่ยวไปรักษารักษาที่อื่นให้รักษาอยู่ในโรงแรมที่พักเลย เนื่องนักท่องเที่ยวที่ติดเชื้อเกินร้อยละ 90 จะไม่มีอาการ เพื่อแก้ปัญหาไม่ห้องพักให้นักท่องเที่ยวรักษาตัว

related