svasdssvasds

วิธีไหว้ราหู 2565 กี่โมง บทสวด ของไหว้มีอะไรบ้าง

วิธีไหว้ราหู 2565 กี่โมง บทสวด ของไหว้มีอะไรบ้าง

วิธีไหว้ราหู 2565 กี่โมง บทสวด ของไหว้มีอะไรบ้าง วันนี้ 30 มีนาคม "พระราหูย้ายราศีครั้งใหญ่" เช็กดวงชะตา ต้องปฏิบัติตนอย่างไร

วิธีไหว้ราหู 2565 กี่โมง บทสวด ของไหว้มีอะไรบ้าง

วิธีไหว้ราหู 2565 ฤกษ์ไหว้เวลา 20.12 น. หันหน้าไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ พร้อมของไหว้สีดำหรือม่วงจำนวน 8 หรือ 12 อย่าง อาทิ ข้าวเหนียวดำ, ถั่วดำ, ไก่ดำ, ไข่เยี่ยวม้า, ไข่พะโล้, ซุปไก่, เฉาก๊วย, โอเลี้ยง, กาแฟดำ เป็นต้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

บทสวด ไหว้ราหู 2565 คาถาบูชาราหู ย้ายราศีครั้งใหญ่

ตั้งนะโม 3 จบ หลังจากนั้นสวดบูชา 6 คาถา ดังนี้

คำถวายของบูชาพระราหู

นะโมเม พระราหูเทวานัง ธูปะทีปะ จะปุปผัง สักการะวันทะนัง

สูปะพะยัญชะนะ สัมปันนัง โภชะนานัง สาลีนัง สะปะริวารัง

อุทะกังวะรัง อาคัจฉันตุ ปะริภุญชันตุ สัพพะทา หิตายะ สุขายะ

พระราหูเทวา มะหิทธิกา เตปิอัมเห อะนุรัก ขันตุ อาโรคะ เยนะ สุเขนะจะ

 

คาถาบูชาพระราหู

คะ พุท ปัน ทู ธัม วะ คะ (๑๒ จบ )

ข้าพเจ้า(ชื่อ-นามสกุล) ขอบารมีพระราหูเทวาโปรดคุ้มครองดวชะตา

ของข้าพเจ้าและครอบครัวให้ปราศจากทุกข์โศกโรคภัยอันตรายใดๆ

ขอให้การย้ายราศีของพระราหูในครั้งนี้ส่งผลให้ข้าพเจ้า

พบแต่ความสุขความเจริญก้าวหน้า มีสุขภาพกายใจที่แข็งแรง

คิดสิ่งใดที่ดีที่ชอบขอให้สำเร็จสมปรารถขา

โชคลาภเงินทองไหลมาเทมายิ่งๆขึ้นไปด้วยเทอญ

 

 

ลาของไหว้ราหู

เมื่อธูปใกล้หมดให้ลาของไหว้

แล้วนำมารับประทานเพื่อความเป็นสิริมงคล

ก่อนรับประทานของไหว้ควรท่องคาถา "คะ พุท ปัน ทู ธัม วะ คะ”

 

 

Cr. MorchangTv