svasdssvasds

สิ่งแวดล้อมจีนดีขึ้นก้าวกระโดดในช่วงครึ่งปีแรก 2022

สิ่งแวดล้อมจีนดีขึ้นก้าวกระโดดในช่วงครึ่งปีแรก 2022

กระทรวงนิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อมของจีน เผยว่า สิ่งแวดล้อมทางนิเวศวิทยาของประเทศจีนดีขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงครึ่งปีแรก 2022

กระทรวงนิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อมของจีน (Ministry of Ecology and Environment) เผยว่า สิ่งแวดล้อมทางนิเวศวิทยาของประเทศมีการฟื้นฟูก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องดีในช่วงครึ่งปีแรกที่ผ่านมา เดินหน้าสู่วิถีการพัฒนาอันเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น

คุณภาพอากาศของจีนช่วง 6 เดือนแรก รายงานว่า มีพัฒนาการที่ดีขึ้น ค่าความเข้มข้นเฉลี่ยของฝุ่น PM 2.5 อยู่ที่ 32 ไมโครกรัม/ลบ.ม. ลดลง 5.9% เมื่อเทียบเป็นรายปี ขณะที่กลุ่มเมืองระดับแคว้นขึ้นไปมีสัดส่วนวันที่มีคุณภาพอากาศดีอยู่ที่ 84.6% สูงขึ้นจากปีก่อนราว 0.3 จุด

ขณะเดียวกันประเทศจีน พบว่า น้ำผิวดินมีความสะอาดมากขึ้น โดยสัดส่วนน้ำผิวดินคุณภาพค่อนข้างดี หรือสูงกว่าเกรด 3 ในระบบคุณภาพน้ำ 5 เกรดของประเทศ เพิ่มขึ้น 4 จุด เมื่อเทียบรายปี ในช่วงเดือน ม.ค. - มิ.ย. อยู่ที่ 85.7% ขณะสัดส่วนน้ำผิวดินที่ต่ำกว่าเกรด 5 ซึ่งเป็นระดับต่ำสุด อยู่ที่ 1.1% ลดลงจากปีก่อน 0.8 จุด

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง :

ด้านลุ่มแม่น้ำแยงซี (Yangtze River) และแม่น้ำเหลือง (Yellow River) รายงานคุณภาพน้ำผิวดินดีขึ้น 97% ของน้ำผิวดินลุ่มแม่น้ำแยงซี มีคุณภาพอยู่ที่เกรด 3 ขึ้นไป

รายงานการปฏิบัติงานของรัฐบาลจีน ระบุว่า ประเทศจะเดินหน้าความพยายามปรับปรุงสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมการพัฒนาอันเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและปล่อยคาร์บอนต่ำในปี 2022