นักท่องเที่ยวเยือน “ญี่ปุ่น” ลดลงเป็นครั้งแรกในรอบกว่า 5 ปี [คลิป]

จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางไปเยือนญี่ปุ่นได้ลดลงเป็นครั้งแรกในรอบมากกว่า 5 ปี เหตุเพราะภัยพิบัติทางธรรมชาติทำให้นักท่องเที่ยวยกเลิกการเดินทาง

ทั่วโลกเผชิญกับเหตุน้ำท่วมหนัก อินเดียเสียชีวิตแล้ว 20

นอกจากที่ประเทศไทยแล้ว หลายประเทศทั่วโลกก็กำลังเผชิญกับเหตุน้ำท่วมเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นฝรั่งเศส, อินเดีย หรือแคนาดา