นักโบราณคดีเปรูพบโครงกระดูกมนุษย์โบราณ อายุเก่ากว่า 1,300 ปี

นักโบราณคดีเปรูค้นพบโครงกระดูกมนุษย์โบราณ ซึ่งคาดว่ามีอายุกว่า 1,300 ปี โดยคาดว่าน่าจะเป็นมนุษย์ที่อาศัยอยู่ในอารธยธรรมลิม่า ซึ่งเป็นอารยธรรมโบราณของประเทศเปรู