“สมคิด” เปิดงานนวัตกรรมนำเอเชียแปซิฟิกก้าวสู่ยุคดิจิทัล

3 ปีต่อจากนี้นวัตกรรมและเทคโนโลยีของประเทศไทยเปลี่ยนแปลงให้ล้ำหน้ามากขึ้น หลังหน่วยงานภาครัฐและหัวเว่ยลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน