ชาวสวนยางเลี้ยง “จิ้งหรีดแปรรูป” ส่งขายต่างประเทศ

เกษตรกรสวนยางที่ จ.สุราษฎร์ธานี พลิกวิกฤติสร้างรายได้ด้วยการทำฟาร์มจิ้งหรีด ชดเชยในช่วงที่ราคายางตกต่ำ โดยฟาร์มจิ้งหรีดที่นี่เน้นทำจิ้งหรีดทอดกรอบบรรจุซองส่งต่างประเทศ เพราะมีความต้องการสั่งซื้อสูงมาก

“จี้กุ่ง” แหล่งโปรตีนพื้นบ้านสร้างรายได้

“จี้กุ่ง” หรือ “จิ่งโกร่ง” หรือ “จิ้งหรีด” แล้วแต่จะเรียกกันตามพื้นที่ ถือเป็นแหล่งโปรตีนที่ชาวบ้านนิยมนำไปปรุงอาหารกันหลากหลาย โดยเฉพาะน้ำพริก ไปชมการขุดรูจี้กุ่งจากกูรูผู้ชำนาญการตัวจริง เป็น 2 คุณยายวัยกว่า 70 ปี ชาว จ.ลำปาง ติตตามได้จากรายงาน