กรุงเทพมหานคร

กองปราบ ร่วมมือประชาชนจิตอาสา ช่วยทำความสะอาด “วัด ชุมชน” รอบลานคนเมือง

ผู้บังคับการปราบปราม พร้อมกับ เจ้าหน้าที่ข้าราชการและประชาชนจิตอาสา ร่วมกันทำความสะอาด วัด ชุมชนและเสาชิงช้า ตามโครงการ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”

ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระราชทานโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ด้วยทรงมุ่งหวังให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่า มีความสมัครสมานสามัคคี ร่วมมือร่วมใจ ประกอบกิจกรรมสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขของชุมชนส่วนรวม โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน เพื่อให้เกิดความรัก ความผูกพันใน 4 สถาบันหลักของชาติ คือ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และประชาชน

กองบังคับการปราบปราม จึงน้อมนำพระราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาสู่การปฏิบัติ และได้จัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ขึ้น ในวันเสาร์ที่ 23 ก.พ.62 ณ ชุมชนโบสถ์พราหมณ์ และบริเวณโดยรอบ โดย พล.ต.ต.จิรภพ ภูริเดช ผบก.ป ได้เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสา ณ บริเวณ ลานคนเมือง กรุงเทพมหานคร พร้อมกับให้โอวาทแก่กำลังพลจิตอาสาที่มาร่วมกิจกรรม ซึ่งประกอบด้วย ข้าราชการตำรวจ ทหาร กรุงเทพมหานคร และประชาชนจิตอาสา รวมจำนวน 462 คน

โดยกิจกรรมในวันนี้แบ่งออกเป็น 4 กิจกรรม ดังนี้
1. ทำความสะอาดบริเวณโบสถ์พราหมณ์
2. ตัดต้นไม้และทำความสะอาดพื้นที่ชุมชนโบสถ์พราหมณ์
3. ทำความสะอาดรอบกำแพงวัดสุทัศน์ฯ และลานเสาชิงช้า
4. ทำความสะอาดวัดสุทัศน์และพระพุทธรูป

ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สภาพภูมิทัศน์โดยรอบมีความสะอาด สวยงาม เป็นระเบียบ ประชาชนจิตอาสามีความสามัคคี สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างข้าราชการตำรวจและประชาชน