ข่าว

หมอยง เตือนโควิด 19 ระลอก 2 อาจเกิดขึ้นได้ เทียบบทเรียนจากจีน เกาหลี ญี่ปุ่น

ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ โพสต์เฟซบุ๊กเตือนโควิด 19 ระลอก 2 อาจเกิดขึ้นได้ โดยเทียบบทเรียนจากจีน เกาหลี ญี่ปุ่น ย้ำทุกคนต้องคำนึงถึงการป้องกันให้ดี

ระบาดระลอก 2 ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊ก Yong Poovorawan โดยระบุถึง โควิด-19 กับการระบาดระลอก 2 ว่า

ขณะนี้การระบาดในประเทศไทยสามารถควบคุมได้เป็นอย่างดี มีการพบผู้ป่วยรายใหม่ส่วนใหญ่จะอยู่ทางใต้ และเป็นผู้ป่วยที่อยู่ในที่กักกัน กลับจากต่างประเทศ

บทเรียนจากประเทศจีน เกาหลีและญี่ปุ่น ก็ยังมีการเกิดกลุ่มการระบาดภายในเกิดขึ้นได้ โอกาสที่จะมีรอบสองจึงมีความเป็นไปได้

เราสร้างกำแพงล้อมรอบประเทศไทย แต่ขณะเดียวกันยังมีน้ำท่วมอยู่นอกบ้าน เราวิดน้ำในบ้านเราจนแห้ง แต่เป็นการยากที่จะไม่ให้มีรอยรั่ว แต่ถ้ามีรูรั่วแล้วเราวิดน้ำออกทันก็ไม่เป็นปัญหา มาตรการในการป้องกันของเราก็ต้องเข้มแข็ง

ในช่วงฤดูฝนจะเป็นฤดูกาล โรคติดต่อทางระบบทางเดินหายใจเกิดขึ้นได้ง่าย ถ้าดูจากไข้หวัดใหญ่จะระบาดในช่วงฤดูฝน และการระบาดจะเริ่มจากที่โรงเรียน บางโรงเรียนถึงกับต้องปิดเรียน

มาตรการการป้องกันการกำหนดระยะห่างของบุคคล physical distancing การล้างมือ การใช้แอลกอฮอล์เช็ดถูมือ การกินร้อน การหลีกเลี่ยงเข้าชุมชนคนหมู่มาก มาตรการทุกอย่าง ต้องเข้มข้น ทุกคนต้องช่วยกัน รอระยะเวลาที่เรามียารักษาที่ดี หรือมีวัคซีนในการป้องกัน
ทุกคนต้องช่วยกัน คนที่มีจะต้องรู้จักแบ่งปัน ให้ทุกคนอยู่ได้