ข่าว

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ ดีเซลปรับขึ้น 30 สต. ส่วนแก๊สโซฮอล์ ราคาคงที่

ปตท. -บางจาก ประกาศปรับขึ้นราคาขายปลีกน้ำมันดีเซล30 สต. ส่วนแก๊สโซฮอล์ ราคาคงที่ มีผลวันพรุ่งนี้ (22พ.ค.63)

ราคาน้ำมัน วันพรุ่งนี้ (22 พ.ค.63) ตั้งแต่เวลา 05.00 น. ปตท.-บางจาก ปรับขึ้นราคาขายปลีกน้ำมันราคาขายปลีกน้ำมันดีเซล30 สต. ส่วนแก๊สโซฮอล์ราคาคงที่ โดยราคาน้ำมันในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะเป็นไปดังนี้

แก๊สโซฮอล์ 95 ลิตรละ 20.25

แก๊สโซฮอล์ 91 ลิตรละ 19.98

แก๊สโซฮอล์ E20 ลิตรละ 18.74

แก๊สโซฮอล์ E85 ลิตรละ 16.99

ดีเซล ลิตรละ 20.09

ดีเซล B10 ลิตรละ 17.09

ดีเซล B20 ลิตรละ 16.84

ไฮพรีเมียม ดีเซล S ลิตรละ 23.94

(ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องที่ กทม.)