ล้มทั้งยืน! นาทีลูกจ้างองค์การค้าคุรุสภา ถูกเลิกจ้างฟ้าผ่ากว่าพันคน

30 มิ.ย. 2563 เวลา 7:54 น.

ติดตามข่าวสารได้ที่ https://www.springnews.co.th

ลูกจ้างถึงกับช็อก! ประกาศเลิกจ้างแปะหราหน้าสำนักงานองค์การค้าคุรุสภา ลาดพร้าว จนเกิดความวุ่นวาย พบหลายคนตกใจจนเป็นลมล้มพับ พร้อมเสียงวิจารณ์วงกว้างบนโลกออนไลน์

ติดตามข่าวสารได้ที่ https://www.springnews.co.th

30 มิ.ย. 2563 ลูกจ้างองค์การค้าคุรุสภา สำนักงานลาดพร้าว ถึงกับลมจับโดนเลิกจ้างฟ้าผ่าตามคำสั่งขององค์การค้าของ สกสค. เรื่อง เลิกจ้างพนักงานเจ้าหน้าที่องค์การค้าของ สกสค. จำนวน 961 คน โดยให้สิทธิประโยชน์ตามที่กฎหมายกำหนดตามรายชื่อแนบท้ายคำสั่งนี้ นอกจากนี้ยังมีรายงานว่าเป็นเพราะองค์กรประสบภาวะขาดทุนต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลามากกว่า 15 ปี

ติดตามข่าวสารได้ที่ https://www.springnews.co.th

ทั้งนี้ในเอกสารยังระบุว่าลูกจ้างที่หน่วยงานให้หยุดโดยไม่ถือเป็นวันลาช่วงสถานการณ์โควิด หากมีรายชื่อในประกาศจากนี้ให้ไปใช้สิทธิทดแทนกรณีว่างงาน ซึ่งตีความได้ว่าเป็นการเลิกจ้าง โดยให้เริ่มหยุดตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 63 เป็นต้นไป