สวนนงนุชพัทยา สนับสนุนนิสิตทีม SHUU สู่การแข่งขันสร้างแบรนด์โลก

สวนนงนุชพัทยา สนับสนุนเด็กไทยทีม SHUU จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร แข่งขันสร้างแบรนด์โลก ในรายการ “Global Brand Planning Competition 2018” ณ ประเทศสิงคโปร์

วันนี้ (5 มิ.ย.61) ที่ห้องริมบึง 1 สวนนงนุชพัทยา จ.ชลบุรี นายกัมพล ตันสัจจา ผู้อำนวยการสวนนงนุชพัทยา พร้อมกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กัลยาณี กุลชัย รองคณะบดีฝ่ายวิจัยและการจัดการความรู้ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมแถลงข่าวในความร่วมมือสนับสนุนเด็กไทย เอกการตลาดจาก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร ทีม SHUU ซึ่งเป็น1 ใน 3 ตัวแทนของประเทศไทย ไปแข่งขันสร้างแบรนด์โลก ในรายการ “Global Brand Planning Competition 2018” ณ ประเทศสิงคโปร์  ระหว่างวันที่ 17- 19 มิ.ย.61

ซึ่งเป็นการแข่งขันแผนการตลาดระดับอุดมศึกษา ระดับเอเชียภาคภาษาอังกฤษ มีตัวแทนจาก 15 ประเทศในเอเชีย ทั้งหมด 40 ทีม โดยทีม SHUU เป็น 1 ใน 3 ตัวแทนจากประเทศไทย ที่ผ่านการคัดเลือกด้วยการได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการประกวดแผนการตลาดแห่งประเทศไทย ระดับอุดมศึกษา หรือ J-MAT 2018 จัดโดยสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทยในช่วงเดือนเมษายน ที่ผ่านมา

สำหรับการแข่งขันในครั้งนี้ทีม SHUU จะเข้าร่วมแข่งขันในโจทก์ “สร้างแบรนด์ไทยไปแบรนด์โลก” ที่ต้องทำแผนการสร้างแบรนด์เป็นเอกสาร และนำเสนอในภาคภาษาอังกฤษโดยใช้ “สวนนงนุชพัทยา”แบรนด์ไทยแท้ที่เน้นเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และถ่ายทอดความเป็นไทยสู่สากล

ด้าน นายกัมพล ตันสัจจา ผู้อำนวยการสวนนงนุชพัทยา ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของเยาวชน และรู้สึกภูมิใจที่เยาชนไทย มีแนวคิดที่จะมาพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของไทย โดยเฉพาะสวนนงนุชพัทยา ให้เป็นที่ประจักษ์แก่นักท่องเที่ยวทั่วโลก รวมถึงคนไทยด้วยกัน ในการรวมพลังแนวคิดเดินทางออกไปสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทย ซึ่งสวนนงนุชพัทยา พร้อมจะให้การสนับสนุนในทุก ๆ ด้าน อาทิ ที่พักในการเก็บตัว ใช้พื้นที่ศึกษาเก็บข้อมูล ได้สัมผัสกับสถานที่จริง และทำแผนการตลาดในการพัฒนาสวนนงนุชพัทยา ให้คงความเป็นสากล ก้าวทันโลก พัฒนาสู่การเป็นสถานที่ท่องเที่ยวชั้นนำของโลก ในอนาคต