ข่าว ข่าวภาคตะวันตก

รีสอร์ทดังหัวหิน ส่งจดหมายถึงพนักงาน ประกาศปิดกิจการ เซ่นเศรษฐกิจซบเซา

วันที่ 31 มกราคม 2563 เพจเฟซบุ๊ก BizpromptinfoFanpage ได้ออกมาเผยเอกสารประกาศเลิกกิจการ และเลิกจ้างพนักงานของ บันยัน เดอะ รีสอร์ท รีสอร์ทชื่อดัง ที่ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยเอกสารได้ระบุข้อความไว้ว่า

เรียนพนักงานบริษัท เรดทิวลิปโฮลดิ้งส์ จำกัด (บันยัน เดอะรีสอร์ท) เรื่อง ประกาศปิดกิจการรีสอร์ทและเลิกจ้างพนักงาน บริษัทมีความเสียใจเป็นอย่างยิ่งที่จะแจ้งให้ท่านทราบว่า บริษัทฯมีความจำเป็นที่จะต้องปิดกิจการ บันยัน เดอะรีสอร์ทหัวหิน และเลิกจ้างพนักงานในส่วนของกิจการโรงแรมและภัตตาคารของบริษัทฯในส่วนที่ไม่มีตำแหน่งงานอื่นเหมาะสมรองรับ

เหตุผลและความจำเป็นของการเลิกจ้างครั้งนี้มาจากแวดล้อมทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและโรงแรม ซึ่งอยู่ในภาวะซบเซา และผลการดำเนินงานของบริษัทประสบปัญหาขาดทุนสะสมมาเป็นเวลาหลายปี บริษัทฯพยายามหาทางออกเพื่อความอยู่รอดของกิจการมาโดยตลอด และพยามหลีกเลี่ยงการปิดกิจการและการเลิกจ้างแต่ผลการดำเนินงานไม่ดีขึ้น

ด้วยเหตุดังกล่าวบริษัทจึงมีความจำเป็นต้องปิดกิจการบันยันฯ โดยบริษัทขอยึดถือวันที่ติดประกาศในวันที่ 28 มกราคม 2563 เป็นวันแรกที่แจ้งให้พนักงานทราบล่วงหน้า และให้การเลิกจ้างมีผลตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป บริษัทฯหวังว่าพนักงานทุกท่านจะเข้าใจความจำเป็นนี้ ภายใต้กฎหมายสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานและตามกฎระเบียบของบริษัทฯพนักงานที่ถูกเลิกจ้างจะได้รับผลประโยชน์ตามที่กฎหมายแรงงานกำหนดไว้

อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านี้ สถานที่ท่องเที่ยวชื่อดัง “เพลินวาน” เป็นจุดเช็กอินสำคัญของเมืองหัวหิน ได้แจ้งผู้เช่าเรื่องบอกเลิกสัญญาเนื่องจากเตรียมปิดกิจการหลังเปิดมานานถึง 12 ปี

ภาพ : Banyan Resort & Golf, Hua Hin