กรมขนส่งปฏิเสธ ไม่เคยห้ามวินจยย.ใช้แอปพลิเคชัน [คลิป]

22 ต.ค. 2561 เวลา 3:50 น.

กรมการขนส่งทางบก ชี้แจงแล้วว่า ไม่ห้ามวินมอเตอร์ไซค์ใช้แอปพลิเคชัน แต่ต้องเป็นมอเตอร์ไซค์ป้ายเหลืองและไม่รับผู้โดยสารข้ามเขต

กรณีข่าวว่าตัวแทนอนุกรรมการเขตห้วยขวางของกรมการขนส่งทางบกห้ามวินมอเตอร์ไซค์เข้าร่วมกับทุกแอปพลิเคชัน ไม่เช่นนั้นเป็นการฝ่าฝืนจะถูกตัดสิทธิ์การเป็นผู้ขับขี่สาธารณะโดยอ้างว่าสมาคมผู้ขับขี่จักรยานยนต์รับจ้างแห่งประเทศไทยมีผลประโยชน์ร่วมกับแอปพลิเคชันทำให้เกิดความสับสนในกลุ่มวินมอเตอร์ไซค์

ปัญหานี้ นายพีระพล ถาวรสุภเจริญ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เผยว่าจากการตรวจสอบข้อเท็จจริงจากผู้เกี่ยวข้อง พบว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดจากการเรียกรายงานตัวผู้ขับขี่จักรยานยนต์สาธารณะในเขตห้วยขวาง เมื่อวันที่ 9 ..2561 ซึ่งเป็นการปฏิบัติงานร่วมกันของเจ้าหน้าที่ 4 ฝ่าย ทั้งทหาร ตำรวจ เทศกิจ และกรมการขนส่งทางบก  ภายใต้ภารกิจการจัดระเบียบรถจักรยานยนต์สาธารณะในเขตกรุงเทพมหานคร รอบที่ 3 ซึ่งระหว่างการเรียกรายงานตัว เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ได้กำชับให้ผู้ขับขี่ฯ ทุกคนประพฤติปฏิบัติตนเป็นผู้ให้บริการที่ดี มีมารยาท แต่งกายสะอาดเรียบร้อยและถูกระเบียบ ใส่ใจในความสะดวก ปลอดภัยของผู้โดยสาร กำชับให้ปฏิบัติตามข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดเพื่อความเป็นระเบียบเรียบเรียบร้อย

ที่เป็นข่าวว่า ตัวแทนกรมการขนส่งทางบกสั่งห้าม "วินมอเตอร์ไซค์" ร่วมกับทุกแอปพลิเคชันนั้น น่าจะเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน จากการสื่อสาร ทั้งนี้ กรมการขนส่งทางบกไม่ขัดข้องหากมีการใช้แอปพลิชันเรียก แล้วใช้รถจักรยานยนต์สาธารณะถูกกฎหมาย (ป้ายเหลือง) ในการให้บริการ และต้องระมัดระวังไม่ให้เกิดการรับผู้โดยสารนอกพื้นที่สถานที่ตั้งวินของตน (ไม่รับข้ามเขต) เพราะการใช้แอปพลิเคชันเรียกรถจักรยานยนต์รับจ้าง ถือเป็นการยกระดับการให้บริการและอำนวยความสะดวกให้กับผู้โดยสารซึ่งพร้อมที่จะสนับสนุน แต่บริษัทผู้ให้บริการแอปพลิเคชันดังกล่าวจะต้องควบคุมให้รถจักรยานยนต์ที่มาเข้าร่วมให้บริการรับ-ส่งผ่านแอปพลิเคชันต้องเป็นรถจักรยานยนต์สาธารณะ (ป้ายเหลือง) ตามข้อกำหนดใน พ... รถยนต์ พ.. 2522 และไม่รับผู้โดยสารนอกพื้นที่ซึ่งตัวเองได้รับอนุญาต (ข้ามเขต) ตามประกาศคณะกรรมการประจำกรุงเทพมหานครปี พ..2561 เท่านั้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด