ข่าว

อย่าวิตกเกินเหตุ!! อธิบดีคุก แจงปล่อยนักโทษ 38,000 คน เป็นข่าวเก่า เรื่องเท็จ

แชร์สนั่นผ่านแอปพลิเคชั่นไลน์ ว่ามีการปล่อยตัวนักโทษประมาณ 38,000 คนระบุว่า ยามเศรษฐกิจฝืดเคือง ตกต่ำ นัก?าเหล่านี้มีโอกาสกลับมาก่อเหตุซ้ำสูงมาก…ข้อความเนื้อหาเหล่านี้ เป็นข่าวสารเก่า แต่ก็สร้างความคืนตระหนกให้ประชาชน

พ.ต.อ.ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์  ออกมาแถลงชัดๆว่า การแชร์ข้อความในวงกว้าง ทำให้  เป็นข้อความเก่า นำมาเผยแพร่ให้สังคม ตื่นตระหนก โดยขาดข้อเท็จจริงสำคัญตามพระราชกฤษฎีกา พระราชทานอภัยโทษ พ.ศ.2562 หลายข้อ อาทิ มาตรา 13 นักโทษเด็ดขาดต่อไปนี้ไม่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ(3) ผู้กระทำความผิดซ้ำและมิใช่นักโทษเด็ดขาดชั้นเยี่ยม  (4) นักโทษเด็ดขาดชั้นเลวหรือชั้นเลวมาก เป็นต้น

มาตรานี้ทำให้ประชาชนมั่นใจได้ว่าผู้ที่กระทำผิดในโทษร้ายแรงและไม่มีการพัฒนาพฤตินิสัยในทางที่ดีขึ้นนั้น จะไม่ได้รับพระราชทานอภัยโทษทั้งในมาตรา 16 นักโทษเด็ดขาดซึ่งจะได้รับการพระราชทานอภัยโทษปล่อยตัวจะต้องได้รับผ่านการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยเป็นการให้ผู้ต้องขังได้เสริมสร้างสมรรถภาพร่างกายพัฒนาจิตใจฝึกทักษะอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตในการออกสู่สังคมภายนอก

ในมาตรา 17 ให้กระทรวงยุติธรรมหรือกระทรวงกลาโหมแล้วแต่กรณีร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กระทรวงมหาดไทยกระทรวงแรงงานกระทรวงสาธารณสุขและสำนักงานตำรวจแห่งชาติมีหน้าที่และอำนาจติดตามดูแลและช่วยเหลือผู้ได้รับพระราชทานอภัยโทษเพื่อป้องกันการกระทำความผิดซ้ำ

นอกจากนี้ทางกรมราชทัณฑ์ก็ได้จัดตั้งศูนย์ประสานงานและส่งเสริมการมีงานทำ เพื่อส่งเสริมให้ผู้ต้องขังสามารถมีอาชีพภายหลังพ้นโทษ และไม่หวนกลับมากระทำผิดซ้ำอีก

“อยากให้สังคมตรวจสอบข้อมูลจากกรมราชทัณฑ์และอย่าส่งต่อข้อความที่ไม่เป็นความจริงนี้ เพราะจะทำให้สังคมตัดสินว่าคนที่ออกจากคุกทุกคนไม่สามารถ กลับตนเป็นคนดีได้และเลือกที่จะไม่ให้โอกาสคนเหล่านั้น ซึ่งอาจส่งผลให้ผู้พ้นโทษไม่มีหนทางประกอบอาชีพต้องกลับมากระทำผิดซ้ำอีก  ปัจจุบัน มีผู้ต้องขังอีกมากที่สามารถกลับตนเป็นคนดีเป็นกำลังให้กับสังคมทิ้งอดีตที่เคยทำผิดคิดพลาดให้เป็นบทเรียนแก่คนรุ่นหลัง และขอเน้นย้ำให้ผู้พ้นโทษทุกรายตระหนักในโอกาสอันมีค่าที่ตนได้รับกลับตนเป็นคนดีให้ได้ อย่าได้หลงผิดคิดพลาดกลับมากระทำผิดซ้ำเพราะโอกาสเหล่านี้อาจไม่ได้มีมาอีก” อธิบดีกรมราชทัณฑ์สรุป