เปลี่ยนกี่ชื่อ!! “ทะเบียนราษฎร์” ก็ยืนยัน “แพรวา” อัตลักษณ์คนเดิม

17 ก.ค. 2562 เวลา 7:49 น.

ประเด็นทอล์ก ออฟ เดอะทาวน์ และยังสนั่นไปทั้งสังคมโซเชียล กรณี แพรวา 9 ศพ ที่โลกออนไลน์ ต่างเรียกร้องให้ออกมารับผิดชอบ การกระทำที่เกิดขึ้นเมื่อ 9 ปีที่ผ่านมา

ประเด็นเรื่องของการ “เปลี่ยนชื่อ สกุล” เพื่อหวังเปลี่ยน “อัตลักษณ์ตัวตน” นั้น ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงการกระทำ และผลลัพธ์ที่ติดตามมาได้ เช่นเดียวกับกรณี นส.แพรวา เทพหัสดิน ณ อยุธยา ก่อเหตุเมื่ออายุ 17 ปี นับถึงวันนี้ เธออยู่ในวัย 26 และมีข่าวจากคนโซเชียล โพสต์และแชร์ว่า เพิ่งแต่งงานเมื่อไม่นาน

แพรวา เปลี่ยนชื่อ หวังเปลี่ยนตัวตน อย่างน้อย 4 ครั้ง จาก แพรวา เป็น “อรชร” เป็น “บัวบูชา” เป็น รวินภิรมย์ ที่ล่าสุด เปลี่ยนนามสกุลด้วย เป็น รวินภิรมย์ อรุณวงศ์

หยิบเรื่องการขอเปลี่ยนชื่อ ตามพ.ร.บ.การทะเบียนราษฎร ฉบับที่ 3 พ.ศ.2562 มีผลใช้บังคับในวันที่ 15 เมษายน 2562  ซึ่งเป็นการปฏิวัติงานด้านทะเบียนราษฎร์ ครั้งใหญ่ของไทย ด้วยเทคโนโลยีทันสมัย ทำให้ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ ต้องเชื่อมโยงข้อมูลกัน เพื่อให้บริการแก่ประชาชน และเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อย หรือความมั่นคงในราชอาณาจักร

จุดใหญ่ใจความของเรื่อง “แพรวา เปลี่ยนชื่อ” คือ มาตรา 13 ที่ระบุว่า กรณีที่ศาล ออกหมายจับผู้ใดตามคําร้องขอของพนักงานฝ่ายปกครอง หรือตํารวจ หรือในกรณีที่พนักงานฝ่ายปกครอง หรือตํารวจ ได้รับแจ้งจากศาลให้จับกุมผู้ใดตามหมายจับที่ศาลออกเอง ถ้ายังมิได้ตัวผู้นั้นมาภายใน 180 วัน นับแต่วันที่ศาลออกหมายจับ ให้พนักงานฝ่ายปกครอง หรือตํารวจแจ้งให้ ผอ.ทะเบียนกลาง เพื่อแจ้งต่อไปยังนายทะเบียน ให้ "ย้ายผู้นั้นออกจากทะเบียนบ้าน" และ "เพิ่มชื่อและรายการของผู้นั้นไว้ในทะเบียนบ้านกลาง" และให้หมายเหตุ ว่า "อยู่ในระหว่างการติดตามตัวตามหมายจับ"

ประการสำคัญ คือ ถ้าผู้นั้นประสงค์จะย้ายออกจากทะเบียนบ้านกลาง ต้องมาแสดงตนต่อนายทะเบียน พร้อมทั้งหลักฐานว่าได้เพิกถอนหมายจับ หรือปฏิบัติตามหมายจับ เสร็จสิ้นแล้ว  ...โดยกฎหมายใหม่ ทำให้ผู้หวังเปลี่ยนแปลงชื่อ หลบเลี่ยงกฎหมาย ไม่สามารถกระทำได้ เช่นอดีตที่ผ่านมา

อย่างมากสุด เปลี่ยนชื่อ ก็หวังเปลี่ยอัตลักษณ์ที่คนภายนอก ไม่รู้จักตัวตน แต่อย่ามองข้าม เทคโนโลยี ที่โลกโซเชียล ล้วนแต่เชี่ยวชาญนักขุด สายล่าทั้งหลาย ที่นิยมขุดคุ้ยประวัติตัวตน ครอบครัว ญาติพี่น้อง เพื่อนฝูง พฟติกรรมขึ้นมาแฉ คงหนีไม่พ้น

กรณีของแพรวากระเทือนทั้งครอบครัวนับแต่พ่อแม่มาถึงสามีและยังพ่วงคนในสกุลเทพหัสดินณอยุธยาที่ไม่รู้อิโหน่อิเหน่กันทั้งตระกูล!!

 

https://www.springnews.co.th/thailand/529391

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด