สวนนงนุช ส่งมอบ”ต้นยางพาราประวัติศาสตร์”ให้สวนพฤกษศาสตร์สิงคโปร์

สวนนงนุชพัทยา นำกิ่ง”ต้นยางพารา 11 ต้นแรกของโลก”ทำการเสียบยอดและดูแลจนแข็งแรง ส่งมอบคืนให้สวนพฤกษศาสตร์ประเทศสิงคโปร์ เพื่ออนุรักษ์ไม้ประวัติศาสตร์ของโลก

นายกัมพล ตันสัจจา ผู้อำนวยการสวนนงนุชพัทยา ได้ทำการส่งมอบต้นยางพาราที่ได้นำกิ่งจากต้นยางพาราต้นแม่ ซึ่งเป็นไม้ประวัติศาสตร์ 11 ต้นแรกของโลกมาเสียบยอดและดูแลจนแข็งแรงส่งคืนให้กับสวนพฤกษศาสตร์ประเทศสิงคโปร์เมื่อปี พ.ศ. 2559 เพื่อดูแลต่อจนแข็งแรง และได้นำปลูกลงดินเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมา โดยมี Dr. Taylor ผู้อำนวยการสวนพฤกษศาสตร์ประเทศสิงคโปร์ และคุณกัมพล ตันสัจจา ผู้อำนวยการสวนพฤกษศาสตร์นงนุชทำการปลูกร่วมกัน

ผู้อำนวยการสวนนงนุชพัทยา กล่าวว่า เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2420 สวนพฤกษศาสตร์คิว ประเทศอังกฤษ ได้ส่งต้นกล้ายางพาราจำนวน 11 ต้น มายังสวนพฤกษศาสตร์ที่ประเทศสิงคโปร์ และถือได้ว่าต้นยางพาราบนโลกนี้มาจากต้นกล้าทั้ง 11 ต้น โดยเมื่อปี พ.ศ. 2420 ที่มาจากสวนพฤกษศาสตร์ประเทศสิงคโปร์ และออกเมล็ดครั้งแรกในปี พ.ศ. 2427 จากนั้นได้นำมาเพาะปลูกต่อหลังจากนั้นได้นำกิ่งมาเสียบยอด แล้วนำมาลงดินที่สวนพฤกษศาสตร์ประเทศสิงคโปร์ในปี พ.ศ. 2466 และได้เก็บไว้เป็นไม้อนุรักษ์โบราณของประเทศสิงคโปร์ ต่อมาในปี พ.ศ. 2556 ยางพาราต้นนั้นตายลง ทางสวนนงนุชจึงได้นำกิ่งมาทำการเสียบยอด และดูแลจนแข็งแรง ซึ่งต้นยางพาราต้นนี้ ถ้าได้รับการดูแลจนสามารถให้น้ำยางได้ จะถือเป็นต้นยางพาราที่มีพันธุกรรมตรงจากต้นแม่ จะมีความแข็งแรงและทนทานมาก

นอกจากนี้ ผู้อำนวยการสวนนงนุชพัทยา ยังกล่าวว่า การส่งมอบต้นยางพาราครั้งนี้ ไม่ใช่ครั้งแรกของการดูแลหรือการแลกเปลี่ยนพันธุ์ไม้ระหว่างสวนพฤกษศาสตร์ระหว่างประเทศ แต่ที่ผ่านมาสวนนงนุชพัทยาได้มีการแลกเปลี่ยนพันธุ์ไม้กับสวนพฤกษศาสตร์ทั่วโลก เพราะเป็นวิธีที่ดีที่สุดที่จะอนุรักษ์พันธุ์ไม้ให้คงอยู่ต่อไป จนทำให้ปัจจุบันสวนนงนุชพัทยาเป็นแหล่งรวบรวมพันธุ์ไม้ที่มากที่สุดของโลกอีกแห่งหนึ่ง