สุราษฎร์ธานีน้ำท่วมขัง เริ่มส่งกลิ่นเหม็น

 

น้ำในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ยังมีน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มริมแม่น้ำตาปี หลายจุดเป็นเวลานานจนเริ่มมีกลิ่นเหม็น

สถานการณ์น้ำท่วมเป็นเวลานาน ส่งผลให้ประชาชนยังใช้ชีวิตด้วยความยากลำบาก แม้ว่าระดับน้ำจะเริ่มลดลงเรื่อย ๆ ขณะเดียวกันยังพบว่า มีน้ำท่วมใน 6 อำเภอ ประกอบด้วย อ.พระแสง อ.เวียงสระ อ.เคียนซา อ.บ้านนาสาร อ.บ้านนาเดิม และ อ.พุนพิน

อย่างไรก็ตามกำลังพลกองบิน7 ได้นำสิ่งของอุปโภคและบริโภคบรรจุใส่ถุงยังชีพ เตรียมนำมอบให้ประชาชนที่ประสบอุทกภัยแล้ว