ญี่ปุ่นลดอายุบรรลุนิติภาวะ จาก 20 ปีเหลือ 18 ปี

 

สภาผู้แทนราษฎรญี่ปุ่นอนุมัติร่างกฎหมายสำคัญเมื่อวานนี้ (อังคารที่ 29 พฤษภาคม) เป็นกฎหมายลดอายุของผู้บรรลุนิติภาวะ จากเดิม 20 ปี ลงไปอยู่ที่ 18 ปี เป็นไปตามความพยายามของรัฐบาลญี่ปุ่นที่ต้องการแก้ไขปัญหาประชากรแก่ชราเพิ่มสูงขึ้น วัยแรงงานน้อยลง กฎหมายนี้จะช่วยกระตุ้นวัยรุ่นให้เข้าสู่สังคมแรงงานได้เร็วขึ้นและแข็งขันมากขึ้น

ปัจจุบัน ญี่ปุ่นมีกฎหมายรับรองการแต่งงานของบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี โดยพลเมืองชายอายุ 18 ปีขึ้นไปและพลเมืองหญิงอายุ 16 ปีขึ้นไป สามารถแต่งงานได้ แต่ต้องได้รับความยินยอมจากพ่อแม่ แต่หากกฎหมายลดอายุบรรลุนิติภาวะฉบับนี้บังคับใช้ในเดือนเมษายน ปี ค.ศ. 2022 เป็นต้นไปตามแผนของรัฐบาล จะส่งผลให้หนุ่มสาวญี่ปุ่นวัย 18-19 ปี สามารถแต่งงานได้โดยไม่ต้องขอความยินยอมจากพ่อแม่อีกต่อไป

อย่างไรก็ดี แม้จะมีการแก้ไขอายุผู้บรรลุนิติภาวะจาก 20 ปีลงมาเป็น 18 ปี แต่ญี่ปุ่นจะยังคงกฎหมาย ห้ามหนุ่มสาวดื่มแอลกอฮอล์ สูบบุหรี่ และเล่นการพนัน จนกว่าจะอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์