ชี้ชะตาการเมืองไทย! เสียงคนรุ่นใหม่ กุม 71 ที่นั่งในสภา?

20 มี.ค. 2562 เวลา 11:51 น.

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th

กระทรวงมหาดไทย เปิดเผย ยอดผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งประเทศ ในวันที่ 24 มีนาคมนี้ว่า มีจำนวนทั้งสิ้น 51,419,975 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 1 ก.พ.62)  ในจำนวนนี้เป็นกลุ่มคนที่มีสิทธิเลือกตั้งครั้งแรก คือช่วงอายุระหว่าง 18-25 ปี จำนวน 7,339,772 คน

นักการเมืองและนักวิชาการหลายราย เชื่อว่า กลุ่มผู้มีสิทธิเลือกตั้งครั้งแรก หรือ First Vote จะเป็นตัวแปรสำคัญในการชี้ชะตาผลการเลือกตั้งครั้งนี้

 

7.3 ล้านเสียง คิดเป็นกี่ที่นั่งในสภา?

หากนำจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งประเทศ จำนวน 51,419,975 คน มาหารด้วยจำนวน ส.ส. ทั้งสภาคือ 500 คน จะได้จำนวนคะแนนเสียงต่อ ส.ส. 1 คน หรือเท่ากับ 102,839.95  เสียงต่อ ส.ส. 1 คน

ซึ่งหากพิจารณาเฉพาะกลุ่มคนที่มีสิทธิเลือกตั้งครั้งแรก จำนวน 7,339,772 คน หารด้วยจำนวนคะแนนเสียง 102,839.95  ต่อ ส.ส. 1 คน จะพบว่าเสียงโหวตของคนกลุ่มนี้ จะมีผลต่อเก้าอี้ในสภาถึง 71.37 ที่นั่ง  หรือคิดเป็น 14.3% ของที่นั่งทั้งหมดในสภา

 

*คำนวณสมมุติฐานที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งออกมาใช้สิทธิ์ 100%