โค้ก หรือ โคคา-โคล่า ประกาศ ขอหยุดโฆษณาในสื่อโทรทัศน์และดิจิทัล เป็นการชั่วคราว เพื่อที่จะนำงบดังกล่าวมาใช้ในการแก้ปัญหาโควิด-19 ที่กำลังแพร่ระบาด

โค้ก ขอหยุดโฆษณาชั่วคราว นำงบฯ มาแก้ปัญหา โควิด-19 ให้สังคม

Coca-Cola ได้ประกาศผ่านเฟซบุ๊ก โดยมีข้อความว่า “เราขอหยุดโฆษณาชั่วคราว… โคคา-โคล่า เข้าใจดีว่า สถานการร์ปัจจุบัน เป็นเรื่องที่ยากลำบากสำหรับทุกคน เราจึงตั้งใจและพยายามทำทุกอย่าง เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมผ่านพ้นปัญหานี้ไปด้วยกัน

ขณะนี้เราได้หยุดโฆษณาผลิตภัณฑ์ทุกแบรนด์ของโคคา-โคล่า ในประเทศไทย เป็นการชั่วคราว (สื่อโทรทัสน์และดิจิทัล) เพื่อนำงบประมาณไปใช้ในการร่วมแก้ไขปัญหาการระบาดของไวรัสโควิด-19

โดยเราจะร่วมมือกับองค์กรพันธมิตรในการสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ที่เสียสละทำงานอย่างหนัก เพื่อต่อสู้กับการระบาดของไวรัสโควิด-19

โคคา-โคล่า ขอเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมแรงร่วมใจ ให้ทุกคนก้าวผ่านช่วงเวลานี้ไปด้วยกัน