อาหารกล่องวันเด็ก เลี่ยงเก็บนานป้องกันการบูด

10 ม.ค. 2563 เวลา 3:44 น.

กรมอนามัย แนะนำอาหารกล่องที่จัดเลี้ยงในวันเด็ก ต้องใส่ใจ เน้นสะอาด ปลอดภัย เลี่ยงการปรุงเก็บไว้นานเกิน 4 ชั่วโมง เพราะอาจทำให้บูดได้

แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า การจัดกิจกรรมในวันเด็กแห่งชาติจะมีการจัดเลี้ยงอาหารสำหรับเด็กที่มาร่วมงานหรือร่วมกิจกรรมวันเด็ก ซึ่งเป็นการเลี้ยงในมื้อกลางวันและต้องจัดเตรียมเป็นจำนวนมาก จึงต้องใช้เวลาในการเตรียมอาหารตั้งแต่เช้าและจัดทำเป็นอาหารกล่องเพื่อความสะดวกในการแจกเด็กๆ ดังนั้น จึงต้องให้ความสำคัญในเรื่องความสะอาดของอาหารเป็นพิเศษ เพื่อป้องกันโรคจากอาหารเป็นพิษหรือท้องเสียได้

การปรุง ต้องเลือกวัตถุดิบที่สะอาด ปลอดภัย ล้างให้สะอาดก่อนนำมาปรุง ผู้ประกอบอาหารต้องมีสุขลักษณะในการปรุงประกอบอาหารที่ถูกต้อง เช่น สวมผ้ากันเปื้อน, หมวกคลุมผม, ตัดเล็บสั้น และ ไม่ใช้มือหยิบจับอาหาร ภาชนะก็เช่นกัน ต้องสะอาด ปลอดภัย และงดใช้โฟมบรรจุอาหาร

ส่วนการจัดเตรียมอาหารกล่องสำหรับผู้ประกอบการ ควรเน้นการปรุงให้สุกด้วยความร้อน และแยกข้าวกับกับข้าวให้ไม่ปะปนกัน ไม่วางข้าวกล่องที่บรรจุเสร็จแล้วตากแดด หรือ วางบนพื้น ควรเขียนวันเวลาที่ผลิตไว้เพื่อความปลอดภัยในการบริโภค และสิ่งที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษคือการทำอาหารไว้ล่วงหน้าไม่ควรนานเกิน 4 ชั่วโมง เพราะจะทำให้อาหารบูดเสียได้

ทั้งนี้ อาหารกล่องเพื่อแจกเด็กๆ ควรเป็นอาหารที่ไม่บูดเสียง่ายและกินได้ง่าย เช่น ข้าวเหนียวหมูทอด หรือ ข้าวเหนียวไก่ทอด และควรเพิ่มผลไม้เป็นอาหารว่าง เช่น ส้ม, กล้วย หรือชมพู่

กรมอนามัย แนะนำอาหารกล่องที่จัดเลี้ยงในวันเด็ก ต้องใส่ใจ เน้นสะอาด ปลอดภัย เลี่ยงการปรุงเก็บไว้นานเกิน 4 ชั่วโมง เพราะอาจทำให้บูดได้

หลีกเลี่ยงอาหารที่เสี่ยงก่อให้เกิดโรคอุจจาระร่วง อาหารเป็นพิษ ได้แก่ ข้าวมันไก่, ข้าวผัดปู, อาหารประเภทยำหรืออาหารที่ปรุงโดยไม่ผ่านความร้อนหรือปรุงแบบสุกๆ ดิบๆ, อาหารที่มีกะทิเป็นส่วนประกอบ, หรือขนมเอแคลร์ เป็นต้น

ส่วนน้ำแข็งที่นำมาใส่น้ำดื่มหรือน้ำหวานนั้น ควรเป็นน้ำแข็งที่ได้มาตรฐานสำหรับการบริโภคเท่านั้น ให้บริการน้ำดื่มบรรจุขวดแช่เย็นแทนน้ำหวานหรือน้ำอัดลมจะดีกว่า เพราะนอกจากจะสะอาดปลอดภัยแล้ว ยังช่วยลดปริมาณน้ำตาลที่เด็กจะได้รับในแต่ละวันลงอีกด้วย เป็นการสร้างสุขนิสัยที่ดีในการบริโภคอาหารของเด็กให้ถูกหลักโภชนาการ

สำหรับคุณครูหรือผู้ปกครองที่นำเด็กไปเที่ยวงานวันเด็ก เมื่อได้รับแจกข้าวกล่องมาก่อนที่จะให้เด็กๆ กิน ต้องให้เด็กล้างมือให้สะอาดก่อนกิน พร้อมทั้งสังเกตหรือสอนให้เด็กรู้จักสังเกตว่าอาหารนั้นมีกลิ่นผิดปกติหรือบูดเสียหรือไม่ หากพบว่าอาหารบูดเสียไม่ควรกินและแจ้งให้แก่ผู้จัดงานทราบเพื่อที่จะสามารถเตือนผู้อื่นให้ระมัดระวังอาหารดังกล่าว