Drive Thru Test ตรวจ โควิด 19 แห่งแรกของไทย

19 มี.ค. 2563 เวลา 10:26 น.

เนื่องจากการระบาดของโควิด 19 เป็นภาวะเร่งด่วนระดับโลก การพยายามค้นหาผู้ติดเชื้อ เพื่อควบคุมการแพร่กระจายเชื้อและดูแลรักษาจึงเป็นสิ่งสำคัญ โรงพยาบาลรามคำแหงจึงได้เริ่ม Drive Thru Test ตรวจโควิด 19 แห่งแรกของไทย โดยมีต้นแบบจากเกาหลีใต้

นายแพทย์ พิชญ สมบูรณสิน กรรมการบริหาร โรงพยาบาลรามคำแหง กล่าวถึง Drive Thru Test ตรวจโควิด 19 แห่งแรกของไทยว่า ได้รับโมเดลมาจากประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งเป็นประเทศที่มีการระบาดในช่วงแรกค่อนข้างหนัก แต่ก็มีการเริ่มปฏิบัติการที่ค่อนข้างรวดเร็ว โดยพยายามค้นหาผู้ที่มีเชื้อให้ได้มากที่สุด ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญมาก ถ้าเรารอตั้งรับเพียงอย่างเดียว รอให้คนป่วยแล้วจึงค่อยรักษา จะทำให้มีกลุ่มคนที่อาจจะมีอาการน้อย หรือ ไม่มีอาการ มีเชื้อ ยังคงใช้ชีวิตตามปกติ ทำให้แพร่เชื้อให้แก่ผู้อื่น เราเห็นความสำคัญตรงนี้ จึงประสานงานกับทางภาครัฐว่า เราจะตั้งหน่วยตรวจหาเชื้อโควิด 19 นอกอาคารโรงพยาบาล เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่มีความกังวล หรือ มีความเสี่ยงแล้วอยากมาตรวจ จะได้เข้าถึงการตรวจได้เยอะและมากขึ้น

เนื่องจากการระบาดของโควิด 19 เป็นภาวะเร่งด่วนระดับโลก การพยายามค้นหาผู้ติดเชื้อ เพื่อควบคุมการแพร่กระจายเชื้อและดูแลรักษาจึงเป็นสิ่งสำคัญ โรงพยาบาลรามคำแหงจึงได้เริ่ม Drive Thru Test ตรวจโควิด 19 แห่งแรกของไทย โดยมีต้นแบบจากเกาหลีใต้

เราเปิดมาตั้งแต่วันเสาร์ คงจะต้องเปิดไปเรื่อยๆ ในระยะที่ยังมีการระบาดอยู่ เพื่อที่จะช่วยภาครัฐในการค้นหาผู้ติดเชื้อ จะได้ช่วยควบคุมการระบาดให้เร็วที่สุด ตอนนี้เราให้บริการตั้งแต่ 8.00-18.00 น. ของทุกวัน แต่ถ้ามีคนต้องการการตรวจที่เยอะขึ้น เราก็อาจจะพิจารณาขยายเวลาในการตรวจออกไป

สำหรับผู้ที่มีความประสงค์ที่จะมาตรวจหาเชื้อโควิด สามารถติดต่อผ่านช่องทางต่างๆ ของโรงพยาบาลรามคำแหงได้ เพื่อทำการลงทะเบียนออนไลน์ ซึ่งในขั้นตอนนี้จะได้รับหมายเลขประจำตัวที่ใช้ในการเข้าตรวจ รวมถึงสามารถชำระเงินล่วงหน้าผ่านระบบออนไลน์ได้ จะช่วยลดขั้นตอน มาถึงก็โชว์หลักฐานการลงทะเบียน และชำระเงินที่จุดตรวจได้

เนื่องจากการระบาดของโควิด 19 เป็นภาวะเร่งด่วนระดับโลก การพยายามค้นหาผู้ติดเชื้อ เพื่อควบคุมการแพร่กระจายเชื้อและดูแลรักษาจึงเป็นสิ่งสำคัญ โรงพยาบาลรามคำแหงจึงได้เริ่ม Drive Thru Test ตรวจโควิด 19 แห่งแรกของไทย โดยมีต้นแบบจากเกาหลีใต้

การมาใช้บริการ Drive Thru Test ที่นี่นั้น ต้องผ่านการคัดกรองที่จุดแรกก่อน พยาบาลจะทำการวัดไข้ และซักประวัติเสี่ยง ได้แก่ ประวัติการเจ็บป่วยเกี่ยวกับโรคติดต่อทางเดินหายใจ, มีการเดินทางกลับมาจากสถานที่ที่มีความเสี่ยง หรือ การไปสัมผัสผู้ที่มีความเสี่ยง หรือ ผู้ที่ทราบว่ามีการติดเชื้อโควิด 19 ถ้าเข้าข่ายตรงนี้ กระทรวงสาธารณสุข มีข้อบังคับที่ให้โรงพยาบาลต้องพาตัวผู้ป่วยไปตรวจยังหน่วยตรวจโรคทางเดินหายใจที่อยู่อีกจุดหนึ่งนอกโรงพยาบาล ซึ่งจะมีหมอมาช่วยตรวจประเมิน

ถ้าไม่มีอาการเจ็บป่วย มีแค่ความเสี่ยงเพียงอย่างเดียว กังวล ก็สามารถผ่านเข้ามายังจุดตรวจ Drive Thru Test ได้

เนื่องจากการระบาดของโควิด 19 เป็นภาวะเร่งด่วนระดับโลก การพยายามค้นหาผู้ติดเชื้อ เพื่อควบคุมการแพร่กระจายเชื้อและดูแลรักษาจึงเป็นสิ่งสำคัญ โรงพยาบาลรามคำแหงจึงได้เริ่ม Drive Thru Test ตรวจโควิด 19 แห่งแรกของไทย โดยมีต้นแบบจากเกาหลีใต้

ขั้นตอนหลังจากผ่านการตรวจคัดกรองเคสมาแล้ว มีดังนี้

จุดแรก เจ้าหน้าที่จะอำนวยความสะดวกในการลงทะเบียน หากลงทะเบียนจ่ายเงินมาล่วงหน้าแล้วให้แสดงหลักฐาน แต่ถ้าหากไม่ได้ลงทะเบียนล่วงหน้ามา เจ้าหน้าที่จะอำนวยความสะดวกในการช่วยลงทะเบียนออนไลน์ให้

นายแพทย์ พิชญ กล่าวว่า การชำระเงิน จะพยายามให้ชำระผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อลดการสัมผัสระหว่างบุคคล เช่น การต้องจ่ายเงินสด หรือว่าสัมผัสบัตร ซึ่งเราพยายามป้องกันอย่างเต็มที่ ด้วยการทำความสะอาดเครื่องมือ และ เงินทอน เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้ที่มารับบริการ หากลงทะเบียนมาก่อนก็จะปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

เนื่องจากการระบาดของโควิด 19 เป็นภาวะเร่งด่วนระดับโลก การพยายามค้นหาผู้ติดเชื้อ เพื่อควบคุมการแพร่กระจายเชื้อและดูแลรักษาจึงเป็นสิ่งสำคัญ โรงพยาบาลรามคำแหงจึงได้เริ่ม Drive Thru Test ตรวจโควิด 19 แห่งแรกของไทย โดยมีต้นแบบจากเกาหลีใต้

จุดที่สอง หลังจากผ่านจุดแรกมา ก็จะเป็นการเข้าคิวเพื่อมาเก็บตัวอย่างสารคัดหลั่งในโพรงจมูก ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่พยาบาล ที่ได้รับการฝึกมาเป็นพิเศษให้เก็บตัวอย่างจากหลังโพรงจมูกได้อย่างมีเทคนิคที่ดีและถูกต้อง

หลังจากเก็บตัวอย่าง เจ้าหน้าที่จะคีย์ข้อมูลที่ตู้คอนเทนเนอร์ด้านหลัง ภายในมีคอมพิวเตอร์ซึ่งเชื่อมต่อกับระบบคอมพิวเตอร์ของโรงพยาบาล ใช้คีย์ข้อมูลเกี่ยวกับสารที่เก็บมาของผู้ป่วย คีย์ข้อมูลเกี่ยวกับการชำระเงิน เพื่อส่งห้องปฏิบัติการ

ส่วนที่บริการอยู่ด้านนอกตู้คอนเทนเนอร์จะเป็นส่วนงานพยาบาลและผู้ช่วย ซึ่งจะดูแลเรื่องการเก็บตัวอย่าง 2 จุด นั่นคือ โพรงจมูก และ ในช่องคอผ่านทางช่องปาก

การเก็บตัวอย่างแบบนี้เป็นวิธีที่เรียกว่า Real-time PCR ซึ่งเป็นการหาสารพันธุกรรมของตัวไวรัสโดยตรง เป็นวิธีที่มีความไวและมีความแม่นยำสูง รวมถึงสามารถจะตรวจพบได้ตั้งแต่ในระยะแรกๆ ของการติดเชื้อ

เนื่องจากการระบาดของโควิด 19 เป็นภาวะเร่งด่วนระดับโลก การพยายามค้นหาผู้ติดเชื้อ เพื่อควบคุมการแพร่กระจายเชื้อและดูแลรักษาจึงเป็นสิ่งสำคัญ โรงพยาบาลรามคำแหงจึงได้เริ่ม Drive Thru Test ตรวจโควิด 19 แห่งแรกของไทย โดยมีต้นแบบจากเกาหลีใต้

ส่วนวิธีการตรวจที่ใช้การตรวจเลือดนั้น เป็นการตรวจหาภูมิคุ้มกัน ซึ่งอาจต้องตรวจหลังจากที่มีการแสดงอาการป่วยแล้ว หรือ ติดเชื้อไปได้สักระยะหนึ่ง ใช้เวลาที่ค่อนข้างนานกว่าจะตรวจพบ ทางโรงพยาบาลรามคำแหงจึงเลือกวิธี Real-time PCR นี้ในการตรวจ ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ใช้กันทั่วโลก นอกจากนี้ห้องปฏิบัติการ คลินิกเทคนิคการแพทย์ รามคำแหง ยังได้รับการรับรองจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และสภาเทคนิคการแพทย์อีกด้วย

หลังจากตรวจ Drive Thru Test เสร็จ สามารถขับรถกลับบ้านได้เลยทันทีโดยไม่ต้องนั่งรอผล โดยจะแจ้งผลตรวจให้ทราบประมาณ 5-8 ชั่วโมง หลังจากนั้น ผ่านช่องทางที่ได้ให้ไว้กับทางโรงพยาบาล ตั้งแต่ที่ได้ให้บริการมาตั้งแต่เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาจนถึงเวลานี้ ส่วนใหญ่ผลที่ได้จะออกมาเป็นลบ แต่ก็มีเคสที่มีผลเป็นบวกบ้าง ได้รายงานทางการไปแล้วจำนวน 12 เคส

เนื่องจากการระบาดของโควิด 19 เป็นภาวะเร่งด่วนระดับโลก การพยายามค้นหาผู้ติดเชื้อ เพื่อควบคุมการแพร่กระจายเชื้อและดูแลรักษาจึงเป็นสิ่งสำคัญ โรงพยาบาลรามคำแหงจึงได้เริ่ม Drive Thru Test ตรวจโควิด 19 แห่งแรกของไทย โดยมีต้นแบบจากเกาหลีใต้

ขั้นตอนการปฏิบัติการหลังผลตรวจเป็นบวกที่จำเป็นต้องรู้ มีดังนี้

1.ทางโรงพยาบาลจำเป็นต้องรายงานกรมควบคุมโรคติดต่อตามหน้าที่

2.ส่งตัวอย่างที่เก็บมาได้ไปยืนยันกับห้องปฏิบัติการของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์อีกครั้งหนึ่ง เพื่อยืนยันให้ชัดเจนว่าผลเป็นบวกจริง

3.โรงพยาบาลจะติดต่อผู้เข้ารับการตรวจโดยตรงว่า ผลการตรวจมีผลเป็นบวก โดยจะให้คำแนะนำ รวมถึงบอกถึงช่องทางที่สามารถเข้ามารับบริการเพื่อรับคำแนะนำและประเมินความเสี่ยง หรือ อาการที่จะเกิดขึ้นว่าควรปฏิบัติตัวอย่างไร

อย่างไรก็ตาม หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการปฏิบัติตัว สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ในทุกช่องทางของโรงพยาบาลรามคำแหงได้

ปัจจุบันมีผู้เข้ารับการตรวจเชื้อไวรัสโควิด 19 ถึงวันละ 200-300 เคส ทุกวัน ค่าใช้จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายที่รวมต้นทุนทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็นค่าห้องปฏิบัติการ ค่าอุปกรณ์ ค่าเจ้าหน้าที่ รวมถึงสถานที่และอุปกรณ์ป้องกัน จะอยู่ที่ 6,500 บาท เป็นราคาที่ไม่ได้คิดเพิ่มจากต้นทุนมากนัก ถือเป็นการช่วยภาครัฐในการที่จะควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19

ขณะนี้สามารถไปตรวจ Drive Thru Test ได้ที่ โรงพยาบาลรามคำแหง โรงพยาบาลวิภาวดี โรงพยาบาลสินแพทย์ รามอินทรา และ โรงพยาบาลเสรีรักษ์