รถไฟกลับมาเปิดให้บริการแล้ว

18 พ.ค. 2563 เวลา 0:12 น.

ติดตามข่าวสารได้ที่ https://www.springnews.co.th

ประชาชนดีใจที่ได้กลับบ้านหลังจากที่การรถไฟแห่งประเทศไทยเปิดให้บริการเดินขบวนรถโดยสารพิเศษ และขบวนรถชานเมืองอีกครั้งหลังจากที่ต้องรอคอยการกลับบ้านต่างจังหวัดนานกว่า 2 เดือน ตามที่รัฐบาลได้มีมาตรการผ่อนปรนการเดินทางให้กับประชาชน ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยเริ่มเปิดให้เดินขบวนรถโดยสารพิเศษเป็นการชั่วคราว 30 วันตั้งแต่วันที่ 18 พ.ค.2563 เป็นต้นไป และจะให้บริการเฉพาะรถโดยสารชนิดพัดลมเท่านั้น โดยรถที่วิ่งเป็นขบวนเเรกคือ กรุงเทพปลายทางทุ่งสง ในเวลา 05.00 น. ซึ่งผู้โดยสารที่ใช้บริการทุกท่านต้องกรอกข้อมูลส่วนตัวเพื่อง่ายต่อการติดตามตัวหากเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

ติดตามข่าวสารได้ที่ https://www.springnews.co.th ติดตามข่าวสารได้ที่ https://www.springnews.co.th ติดตามข่าวสารได้ที่ https://www.springnews.co.th ติดตามข่าวสารได้ที่ https://www.springnews.co.th ติดตามข่าวสารได้ที่ https://www.springnews.co.th ติดตามข่าวสารได้ที่ https://www.springnews.co.th ติดตามข่าวสารได้ที่ https://www.springnews.co.th ติดตามข่าวสารได้ที่ https://www.springnews.co.th ติดตามข่าวสารได้ที่ https://www.springnews.co.th ติดตามข่าวสารได้ที่ https://www.springnews.co.th ติดตามข่าวสารได้ที่ https://www.springnews.co.th ติดตามข่าวสารได้ที่ https://www.springnews.co.th ติดตามข่าวสารได้ที่ https://www.springnews.co.th