Alive lifestyle ข่าว

ใส่ แหวน นิ้วไหนดี? สายมูต้องไม่พลาด!! เทคนิคการใส่แหวนตามศาสตร์ของคนจีน

สายมูต้องไม่พลาด! เทคนิคการสวมแหวนแต่ละนิ้วให้ปัง! ตามศาสตร์การใส่แหวนเสริมดวงของคนจีน

แหวน เป็นเครื่องประดับที่ใส่ได้ทั้งชายและหญิง ช่วยส่งเสริมความงามให้กับผู้ที่สวมใส่ แต่นอกจากเราจะเลือกสวมใส่แหวนตามความชอบแล้ว อีกอย่างนึงที่จะช่วยเสริมความมั่นใจของผู้ใส่ ก็คือ การเลือกใส่แหวนตามนิ้วต่างๆ เพื่อเสริมบุคลิกภาพและเสริมดวงของเราด้วย

 

ยิ่งใครที่เป็นสายมูยิ่งไม่ควรพลาด ส่วนใครที่อาจจะยังไม่ได้เข้าวงการมูเตลูอย่างเต็มตัวจะศึกษาไว้ก็ไม่เสียหายนะ! แล้วใส่แหวนนิ้วไหนถึงจะดีบ้าง ลองไปอ่านกัน

 

 

สวมแหวนนิ้วโป้ง : เสริมความมั่นใจ ความกล้าแสดงออก

สวมที่นิ้วโป้งข้างซ้าย : จะเป็นงานที่เกี่ยวกับผู้บริหารหรือเป็นหัวหน้างาน เป็นการเสริมความมั่นใจและเสริมบารมี

สวมที่นิ้วโป้งข้างขวา : เหมาะสำหรับคนที่มีความมั่นใจล้นเหลือ แต่ต้องการลดความมั่นใจนั้นให้อยู่ในระดับพอดี ไม่สูงเกินไป

 

 

สวมแหวนนิ้วชี้ : เสริมความเป็นผู้นำ มีหลักการ มีเหตุผล

สวมที่นิ้วชี้ข้างซ้าย : งานที่เกี่ยวกับผู้บริหาร หัวหน้างาน จะช่วยเสริมความมั่นใจ เสริมบารมีให้น่าเกรงขาม

สวมที่นิ้วชี้ข้างขวา : สามารถจัดการปัญหาของงานที่มีแต่กฎระเบียบและมีความกดดันให้สามารถแก้ไขได้ง่ายขึ้น

 

 

สวมแหวนนิ้วกลาง : เป็นการปิดช่องรั่วของเงินไม่ให้ไหลออก เสริมในการตัดสินใจ การสั่งการต่างๆ

สวมที่นิ้วกลางข้างซ้าย : การทำงานที่เกี่ยวกับการตรวจสอบ ความเรียบร้อยต่างๆ เสริมอำนาจ

สวมที่นิ้วกลางข้างขวา : มีโชคทางด้านการเงิน โชคลาภ เงินทองไหลมาเทมา

 

 

สวมแหวนนิ้วนาง : เป็นการแสดงความสามารถพิเศษบางอย่างที่มีในแต่ละบุคคล

สวมที่นิ้วนางข้างซ้าย : เสริมในด้านความคิดสร้างสรรค์ การแก้ปัญหา ทำให้มีความคิดหรือไอเดียใหม่ๆ

สวมที่นิ้วนางข้างขวา : เสริมในเรื่องของความมีระเบียบวินัย ช่วยทำอะไรให้มีระบบระเบียบแบบแผนมากขึ้น

 

 

สวมแหวนนิ้วก้อย : เสริมความสามารถในด้านการเจรจา การสื่อสาร

สวมที่นิ้วก้อยข้างซ้าย : งานที่เกี่ยวกับการเจรจา การขาย การโน้มน้าวจิตใจคนอื่น

สวมที่นิ้วก้อยข้างขวา : ช่วยเสริมทางการพูดขอความช่วยเหลือ ผู้ใหญ่อุปถัมภ์