เรียนออนไลน์ New Normal ที่ช่วยธุรกิจ ก้าวข้ามวิกฤตโควิด 19

18 พ.ค. 2563 เวลา 5:04 น.

การต้องทำธุรกิจในยุคที่ต้องเว้นระยะห่างทางสังคม ถือว่าเป็นความท้าทายใหม่ ที่ผู้ประกอบการ นักธุรกิจ ต้องเรียนรู้และปรับตัวให้ได้กับ Digital Disruption

เรียนออนไลน์ New Normal ช่วยธุรกิจก้าวข้ามวิกฤตโควิด 19 นี้ นับเป็นทางรอดของภาคธุรกิจที่ต้องปรับตัวสูง

การเรียนการสอนในปัจจุบันนั้น ควรเป็นการบูรณาการองค์ความรู้ทางวิชาการ เข้ากับภาคปฏิบัติในโลกอุตสาหกรรมให้ทันท่วงที จึงทำให้ต้องคิดหลักสูตรที่มีการผสมผสาน ทั้งจากภาคการศึกษาและภาคธุรกิจเข้าด้วยกัน เพื่อให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงในโลกที่ต้องใช้ดิจิทัล และการเว้นระยะห่างทางสังคม

สังเกตได้จากหลายๆ มหาวิทยาลัยได้เปิดหลักสูตรออนไลน์ขึ้น เพื่อเปิดทางรอดในช่วงวิกฤตนี้ โดยเฉพาะหลักสูตร Mini MBA เพื่อเป็นการติดอาวุธทางความรู้ให้ธุรกิจไทยสู้วิกฤต ด้วยแนวคิดใหม่

เนื้อหาหลักสูตร จะได้รับการปรับทั้งตัวเนื้อหา และวิธีการเรียนการสอนให้ผู้ที่เรียน ได้สามารถเข้าถึงความรู้อย่างเท่าเทียมกัน ภายใต้แนวคิด “โลกใหม่ โอกาสใหม่ การศึกษาใหม่”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนพล วีราสา รองคณบดีวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า จากภาวะการณ์ที่โลกต้องเผชิญกับความไม่แน่นอน เช่นวิกฤตโควิด 19 ที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน การติดอาวุธทางปัญญาให้พร้อมรับกับการบริหารธุรกิจบนความไม่แน่นอน เป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับทุกภาคส่วน รูปแบบการเรียนรู้ใหม่ที่ใช้เวลาไม่นานจนเกินไป อยู่ที่ไหนก็เรียนได้ และได้รับองค์ความรู้อย่างครบถ้วน จึงเป็นอีกคำตอบสำหรับผู้ที่ต้องการเตรียมความพร้อมสำหรับการบริหารธุรกิจในอนาคต การทำให้ง่ายและใช้งานได้จริง คือสิ่งที่จะช่วยให้คนที่กำลังกลัวกับ Digital Disruption หายจากอาการกลัวนี้ และกล้าไปต่อ

เรียนออนไลน์ New Normal ที่ช่วยธุรกิจ ก้าวข้ามวิกฤตโควิด 19

การเสริมการเรียนด้วยการนำผู้ที่มีประสบการณ์ทางธุรกิจจริงจากภาคธุรกิจที่หลากหลาย มาร่วมถ่ายทอดความรู้ โดยเฉพาะจากผู้บริหารและผู้ประกอบการคนไทยเก่งๆ ที่ก้าวออกจาก comfort zone และปรับตัวไปสู่ความสำเร็จเพื่อให้เข้ากับบริบทของประเทศไทย เป็นสิ่งที่จำเป็นต้องมี เพื่อการถ่ายทอดให้ผู้ที่มาเรียนเห็นภาพชัดเจนขึ้น

ยกตัวอย่างคลาส From Global to Local : Business Model Innovation แม้ผู้เรียนที่เพิ่งเริ่มต้นธุรกิจ อยู่ในต่างจังหวัดหรือเกี่ยวข้องกับอาชีพเกษตรกรรม ก็สามารถเห็นภาพและเอาไปประยุกต์ใช้ได้ สามารถถามตอบข้อสงสัยกับผู้สอนได้โดยตรงในคลาสที่เป็น Live Streaming  ซึ่งจะต่างจากการไปพบกับผู้สอนตามเวทีเสวนาที่มีโอกาสได้ซักถามและแลกเปลี่ยนความเห็นน้อยมาก

การ เรียนออนไลน์ ยังมีความยืดหยุ่น ทำให้ผู้เรียนสามารถมาดูย้อนหลังได้ในระบบ Online Learning Support หรือเลือกเฉพาะบางเรื่องในหัวข้อที่สนใจได้ จากหลายหัวข้อหลัก ถือเป็นทางเลือกให้ผู้เรียนสามารถจ่ายเท่าที่อยากเรียนได้

ผศ.ดร.ธนพล กล่าวเพิ่มเติมว่า ยุคนี้เป็นการเรียนเพื่อนำไปใช้งานจริง ทำให้ต้องสร้างทางเลือกให้กับผู้เรียนมากที่สุด โดยเฉพาะคนที่กำลังตัดสินใจที่จะยกระดับทักษะ เพื่อรับกับการทำงานในอนาคต ควรรู้ตัวเองก่อนว่าอยากเจาะลึกด้านไหน ไม่ใช่ว่าไม่รู้จะทำอะไรเลย แล้วไปเรียนต่อ

ผศ.ดร.ธนพลระบุว่า เรียนออนไลน์ Mini MBA ที่มหาวิทยาลัยมหิดลพัฒนาขึ้น มีองค์ความรู้พื้นฐานที่ครบในการบริหารธุรกิจ ตั้งแต่การปูความรู้ความเข้าใจพื้นฐานถึงการเปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจปัจจุบัน สู่ธุรกิจดิจิทัล ไปจนถึงการเปลี่ยนแปลงจากการขายแค่สินค้าหรือบริการอย่างเดียว สู่การขายแพลตฟอร์ม สิ่งสำคัญที่หลักสูตรขาดไม่ได้เลย ก็คือ การทำการตลาดออนไลน์

นอกจากการสร้างรายได้แล้ว ยังต้องสอนเรื่องของการวางแผนป้องกันความเสี่ยงทางดิจิทัลอีกด้วย โดยนำเรื่อง Cybersecurity มาพูดถึงในบริบทของการบริหารธุรกิจ เพราะบางคนอาจค้นพบว่านี่คือภัยครั้งใหญ่ของโลกธุรกิจ และนำไปสู่การเรียนรู้เพื่อจัดการความเสี่ยงด้านนี้ในระดับที่สูงขึ้นต่อไปได้

หลักสูตร Mini MBA-Digital Business Management เรียนสดออนไลน์ แบ่งเป็น 6 module ด้วยกัน ดังนี้

  • Module 1: Digital Business Management: The New Normal บรรทัดฐานใหม่ของการบริหารธุรกิจยุคดิจิทัล
  • Module 2: Leadership in Digital World ทักษะการเป็นผู้นำในยุคดิจิทัล
  • Module 3: People Process & Project Management การบริหารคน งาน โครงการในยุคดิจิทัล
  • Module 4: Cybersecurity & Digital Finance ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์และการเงินยุคดิจิทัล
  • Module 5: The Business of Platforms การทำธุรกิจแบบแพลตฟอร์ม
  • Module 6: Marketing in Digital Context การตลาดยุคดิจิทัล

ซึ่งผู้สนใจสามารถดู​รายละเอียด​เพิ่มเติมได้ที่ https://www.neobycmmu.com/mini-mba-digital-business

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด