Innovation

นวัตกรรม การแพทย์ฉุกเฉิน วิถีใหม่ ลดความแออัด เพิ่มความปลอดภัย

นวัตกรรมเทคโนโลยี การแพทย์ฉุกเฉิน ลดความแออัด เพิ่มความปลอดภัยเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยมื่อเกิดวิกฤตฉุกเฉิน โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี ร่วมมือกับ True ผ่านเครือข่าย True 5G ER : New Normal

New Normal คำคุ้นชินหลังจากเกิดการระบาดใหญ่ของโรคโควิด-19 วิถีชีวิตใหม่ที่ทำให้มนุษย์ต้องปรับตัวครั้งใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นการสัมผัสวัตถุต่างๆ การเว้นระยะห่างทางสัมคม การงดไปในพื้นที่แออัดที่เต็มไปด้วยผู้คน และสิ่งที่จำเป็นที่สุดในสถานการณ์เช่นนี้ คือระบบการแพทย์และการรักษา โดยเฉพาะ การแพทย์ฉุกเฉิน

ปัจจุบันเทคโนโลยีต่างๆ ถูกพัฒนาและขับเคลื่อนชีวิตมนุษย์ในด้านต่างๆ โดยเฉพาะด้านการแพทย์ ทั้งการพัฒนายา วัคซีน เครื่องมือแพทย์ การผ่าตัดโดยใช้หุ่นยนต์หรือแม้กระทั่งพัฒนาอวัยวะเทียม เพื่อทำให้มนุษย์มีชีวิตที่ยืนยาวขึ้น

การแพทย์ฉุกเฉิน ER New Normal เกิดจากการตระหนักถึง การระบาดของโควิด-19 ที่ร้ายแรงมากขึ้น ทางโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี และ True จึงเกิดความคิดร่วมกัน เมื่อเทคโนโลยีและระบบอินเตอร์เนตที่มีอยู่ จะไม่เพียงแค่ตอบสนองด้านความบันเทิง แต่สามารถนำมาช่วยพัฒนาประเทศและสังคมได้ โดยเฉพาะในด้านที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญของมนุษย์ จึงเป็นที่มาของ นวัตกรรมการแพทย์ฉุกเฉินวิถีใหม่ True 5G ER : New Normal

True5G

True 5G MedTech Ambulance : รถพยาบาลฉุกเฉินอัจริยะ ใช้ติดตามและสื่อสารระหว่างแพทย์ในโรงพยาบาลกับแพทย์ภายในรถฉุกเฉินโดยไม่มีความหน่วง เพื่อการจัดเตรียมการรักษาอย่างแม่นยำ การสื่อสารที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

รถพยาบาลฉุกเฉินอัจริยะ

AR Professional Consult Powerd by True 5G : ระบบเชื่อมต่อสื่อสารเสมือนจริง ระหว่างแพทย์ฉุกเฉิน คนไข้ และแพทย์เฉพาะทางที่ประจำอยู่ในโรงพยาบาล ใช้ได้ในระยะไกล โดยแว่น AR สามารถบันทึกและรายงานสถานการณ์ภายในรถฉุกเฉินแบบ Real Time และแพทย์ที่อยู่ในโรงพยาบาล สามารถมองเห็นสถานการณ์ภายในรถฉุกเฉินได้ในมุมมมองเดียวกัน

AR Professional Consult Powerd by True 5G : ระบบเชื่อมต่อสื่อสารเสมือนจริง

True 5G Temi Connect & CareBot : หุ่นยนต์สื่อสารอัจฉริยะ ใช้สื่อสารระหว่างแพทย์และผู้ป่วย เพื่อลดการสัมผัสโดยตรง ใช้ส่งเวชภัณฑ์ต่างๆ และสามารถบังคับได้จากระยะไกล

True 5G Temi Connect & CareBot : หุ่นยนต์สื่อสารอัจริยะ

Powered by True 5G : เทคโนโลยี Health Platform แอปพลิเคชั่น สำหรับคัดกรองและให้คำปรึกษาเพื่อวินิจฉัยโรคเบื้องต้น ของโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี คัดกรองผู้ป่วยผ่านคำถามต่างๆ โดยผู้ป่วยไม่จำเป็นต้องเดินทางมาโรงพยาบาล และสามารถทำนัดกับแพทย์ได้ทันที ตามอาการที่ได้ระบุ หากจำเป็นที่จะต้องเข้ามาพบแพทย์

หัวหน้าคณะทำงานและกรรมการยุทธศาสตร์ บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น พิรุณ ไพรีพ่ายฤทธิ์ ระบุว่า “ระบบการแพทย์ฉุกเฉินวิถีใหม่ หรือ ER New Normal ของโรงพยาบาลต้นแบบ นพรัตราชธานี สร้างมาตรฐานใหม่ให้กับหน่วยงานแพทย์ฉุกเฉินของโรงพยาบาลอื่นๆ ภายใต้สังกัดกรมการแพทย์ต่อไป”

ด้านนายแพทย์ สมบูรณ์ ทศบวร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี กล่าวว่า “โรงพยาบาลนพรัตนราชธานีเป็นโรงพยาบาลในสังกัดของรัฐ จึงทำให้มีผู้เข้ารับบริการในโรงพยาบาลเฉลี่ยต่อวันค่อนข้างมาก โดยเฉพาะแผนกฉุกเฉิน ในช่วงวิกฤตโควิด-19 กรมการแพทย์มีนโยบายในการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ เพื่อช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้แก่ผู้ป่วย ญาติผู้ป่วย และบุคลากรทางการแพทย์ ลดความแออัดในโรงพยาบาลและช่วยให้แพทย์รักษาผู้ป่วยได้อย่างทันท่วงที หน่วยแพทย์รถฉุกเฉินครั้งนี้ถือเป็นต้นแบบในการทำ ER New Normal เพื่อให้โรงพยาบาลอื่นๆ นำไปปรับใช้ต่อไป ซึ่งจะสร้างประโยชน์สูงสุดให้กับวงการสาธารณสุขไทย”