svasdssvasds

กรมอนามัยระบุ เตรียมฉีดวัคซีนในเด็ก อายุ 12-17 ปี ต.ค.นี้

กรมอนามัย ยัน วัคซีนโควิด19 เตรียมฉีดให้กลุ่มเด็กนักเรียน อายุ 12-17 ปี เริ่ม ต.ค.นี้ ชี้หลายโรงเรียนยังหย่อนมาตรการ เสี่ยงแพร่เชื้อ

กรมอนามัย ยันวัคซีนโควิดกลุ่ม 12-17 ปี เริ่ม ต.ค.นี้   ชี้ ร.ร.ยังหย่อน เสี่ยงแพร่เชื้อ

ก่อนหน้านี้ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และ รมว.สธ. ระบุ สธ.เตรียมฉีด "ไฟเซอร์" ให้เด็ก 5 ล้านโดส ตุลาคมนี้  
แน่นอนว่า ผู้ปกครอง พ่อแม่ ต่างดีใจ เพราะตอนนี้เด็กๆยังคงไม่สามารถเปิดเรียนได้ หากยังไม่ได้รับวัคซีน ในขณะเดียวกัน การเรียนออนไลน์ก็เต็มไปด้วยปัญหามากมายเรื่องประสิทธิภาพ

       ล่าสุด นพ.สราวุฒิ บุญสุข รองอธิบดีกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวว่า  จาก Sandbox Safety zone in School เพื่อให้โรงเรียนและนักเรียนปฏิบัติตามมาตรการของ สธ.ที่กำหนด มีโรงเรียนที่เข้าร่วม   68 แห่ง พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมิน จำนวน 48 แห่ง
โดย Sandbox Safety zone in School คือ
- จำกัดบุคคลเข้าออก
- คัดกรองโดยใช้วิธีแอนติเจน เทสต์ คิท
- เน้นครูให้เด็กทำกิจกรรมแบบ บับเบิล แอนด์ ซีล
- มีระบบติดตามเข้มงวดของครูและบุคลากร
- สุ่มตรวจทุก 14 วัน หรือ 1 เดือนต่อภาคการศึกษา
เพื่อให้เด็กปลอดภัย

โดยปัจจุบันมีโรงเรียนที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการ แต่มีการเปิดเรียน โดยหย่อนมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ซึ่งอาจเสี่ยงเกิดการแพร่ระบาดได้ ที่พบบ่อยได้แก่

1.โรงเรียนประจำ ยังมีบุคลากรภายนอก เข้า – ออกภายในโรงเรียน  ครู ยังเดินทางไป-กลับ ไม่มีการคัดกรอง

2.โรงเรียนไม่มีการจัดระบบ Sandbox Safety zone in school ที่มีประสิทธิภาพ

3.อาคารหอพักค่อนข้างแออัด ระยะห่างของเตียงนอนยังไม่ถึง 1 เมตร  ต้องเน้นย้ำมาตรการ DMHTT อย่างเคร่งครัด
โดยเฉพาะการสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา แม้อยู่ในหอพัก

      สำหรับแนวทางในการจัดการวัคซีนในกลุ่มนักเรียนตั้งแต่อายุ 12-17 ปี ต้องมีการคำนึงถึงหลักฐานทางวิชาการ ประโยชน์ ข้อควรระวัง และความปลอดภัยทั้งในระยะสั้นและระยะยาว รวมถึงความพอเพียงของวัคซีนให้ทันช่วงเดือนตุลาคมนี้

 

related