Spring News

“ครม.” อนุมัติงบ 4,745 ล้านบาท ซื้อวัคซีนไฟเซอร์ จำนวน 9. 9 ล้าน โดส

30 ส.ค. 2564 เวลา 7:25 น. 95

คณะรัฐมนตรี อนุมัติงบประมาณ 4,745 ล้านบาท จัดซื้อวัคซีนไฟเซอร์ จำนวน 9,998,820 โดส มั่นใจประเทศไทย บรรลุเป้าหมายการจัดหาวัคซีนจำนวน 100 ล้านโดสในปีนี้

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี อนุมัติงบประมาณ 4,745 ล้านบาท จัดซื้อวัคซีนไฟเซอร์ จำนวน 9,998,820 โดส โดยมั่นใจว่าประเทศไทย จะบรรลุเป้าหมายการจัดหาวัคซีนจำนวน 100 ล้านโดสในปีนี้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

แม่ร่ำไห้ร้องสื่อ ลูกชายฉีด "วัคซีนไฟเซอร์" อาการโคม่า ก่อนดับปริศนาคาบ้าน

อย. เผยยินดี "ไฟเซอร์" ยื่นขอขึ้นทะเบียนวัคซีนแบบเต็มรูปแบบ แทนใช้ฉุกเฉิน

หมอบุญ พร้อมนำเข้าวัคซีนโควิด "ไฟเซอร์" 10 ล้านโดส ที่สั่งซื้อก่อนหน้านี้

โดยกลุ่มเป้าหมายมีจำนวน 6 กลุ่ม ได้แก่ เด็กอายุ 12 - 17 ปี  หญิงมีครรภ์ที่มีอายุครรภ์ตั้งแต่ 12 สัปดาห์ขึ้นไป บุคลากรทางการแพทย์ และสาธารณสุขด่านหน้า  กลุ่มผู้สูงอายุ และ 7 โรคเสี่ยง  ชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย ผู้ที่มีความจำเป็นจะต้องฉีดวัคซีนไฟเซอร์ ก่อนที่เดินทางไปต่างประเทศทั้งนักเรียนนักศึกษาหรือนักการทูต 

โดยที่ผ่านมาคณะรัฐมนตรีได้ขออนุมัติจัดซื้อวัคซีนไปแล้วจำนวน 80 ล้านโดส วงเงิน 22,990 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น การจัดซื้อวัคซีนจาก astrazeneca 61 ร้านโดส Sinovac จำนวน 19 ล้านโดส ไฟเซอร์ 20 ล้านโดส

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด

ข่าวที่น่าสนใจ