Spring News

กองทุนรวม มีกี่ประเภทกันนะ? ในกองทุนรวม (เดอะซีรีย์) Part225 ก.ย. 2564 เวลา 3:00 น. 103

รู้จัก กองทุนรวม กันไปแล้วว่าคืออะไร วันนี้ Springbizสรุปให้ จะพามารู้ว่า กองทุนรวม มีกี่ประเภท? เพื่อให้เราเลือกกองทุนที่เหมาะสมกับสไตล์การลงทุนและระดับความเสี่ยงของตัวเองได้

กองทุนรวมมีกี่ประเภท? 
พอเรารู้ไปแล้วว่า กองทุนรวมคืออะไร? ใน
กองทุนรวม (เดอะซีรีย์) Part1
 ต่อไป ก่อนจะเริ่มลงทุนเราต้องรู้จัก “ประเภทของกองทุน” ก่อน เพื่อให้เราสามารถเลือกกองทุนที่เหมาะสมกับสไตล์การลงทุนและระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของตนเอง ซึ่งแบ่งเป็น 8 ประเภทหลักๆ ตามระดับความเสี่ยง  ดังนี้

กองทุนรวมตลาดเงิน
ความเสี่ยงระดับ 1

          เน้นลงทุนใน เงินฝาก ตั๋วเงิน รวมถึงตราสารหนี้(ปล่อยให้รัฐ หรือ ผู้ออกตราสารกู้ยืมเงินเรา) อายุเฉลี่ยไม่เกิน 1 ปี มีความเสี่ยงต่ำที่สุด เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ไม่ต้องการความเสี่ยง 

กองทุนรวมตลาดเงินต่างประเทศ
ความเสี่ยงระดับ 2

เหมือนประเภทแรก แต่ลงทุนบางส่วนในต่างประเทศ มีอัตราแลกเปลี่ยนมาเกี่ยว 
 

กองทุนรวมพันธบัตรรัฐบาล ความเสี่ยงระดับ 3
เราเป็นเจ้าหนี้ปล่อยเงินให้รัฐบาลกู้ อายุ 1 ปีขึ้นไป 

กองทุนรวมตราสารหนี้ ระยะสั้นหรือยาว
ความเสี่ยงระดับ 4

คือ เราปล่อยเงินให้เอกชนกู้เงิน เรียกว่า หุ้นกู้ 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

 

กองทุนรวมแบบผสม
ความเสี่ยง ระดับ 5

รวมสินทรัพย์หลายประเภทข้างต้น ระดับ 1-4 เข้าด้วยกัน ทั้ง ตราสารหนี้ ระยะสั้น ระยะยาว และหุ้น
คาดหวังผลตอบแทนที่สูงขึ้น แต่ก็ไม่เท่าหุ้น                                     


กองทุนรวมตราสารทุน
ความเสี่ยงระดับ 6

เน้นลงทุนในหุ้นของบริษัทต่างๆ มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูง แต่ก็มีโอกาสขาดทุนได้มาก 
 

กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม ระดับ 7
มักจะมีผลตอบแทนสูงกว่าตลาดโดยรวมมาก แต่ระดับความเสี่ยงก็สูงตาม เนื่องจากลงทุนกระจุกตัว เฉพาะหุ้นในอุตสาหกรรมเดียว
 

กองทุนรวม ที่ลงทุนในสินทรัพย์ทางเลือก เช่น
ทองคำ น้ำมัน 

ความเสี่ยงระดับ  8
ราคาจะเปลี่ยนแปลงไปตามตลาดโลก ยากที่จะคาดการณ์ มีความเสี่ยงสูงมาก แต่โอกาสผลตอบแทนก็สูงมาก 

       พอเข้าใจประเภทของกองทุนแล้ว รู้ว่าชอบกองทุนประเภทไหน สิ่งสำคัญ Step ต่อไปคือ รู้ว่าตัวเอง รับความเสี่ยงได้มากแค่ไหน โดยการทำแบบประเมินความเสี่ยง จะเดินเข้าไปปรึกษาธนาคารดู หรือ ทำออนไลน์ของ www.set.or.th แบบทดสอบระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้เลย

 

ขอบคุณข้อมูลจาก
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย www.set.or.th 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด