svasdssvasds

สรุปให้...ลดราคารถยนต์ EV รัฐช่วยอุดหนุนเงิน-ลดภาษี รถยนต์ไฟฟ้า เท่าไหร่?

ส่องแคมเปญ ลดราคารถยนต์ไฟฟ้า รถยนต์ EV รัฐช่วยอุดหนุนเงิน-ลดภาษี เท่าไหร่บ้าง? ลดสูงสุด 150,000 บาท เราสรุปให้แล้วที่นี่

มติ ครม. เคาะแล้ว
มาตรการส่งเสริม รถยนต์ไฟฟ้า รถยนต์EV
ผลิตและจำหน่ายในไทย
ส่วนลดสูงสุด 1แสน ห้าหมื่นบาท
จากนี้จะเหลือราคาเท่าไหร่บ้าง

เด่วโอ๋สรุปให้ฟัง

หลังการประชุม ครม. 15 ก.พ.
เคาะ มาตรการส่งเสริมการใช้และผลิต ”รถอีวี”
เพื่อกระตุ้นการใช้รถอีวีในไทย 3 ประเภท
รถยนต์ รถจักรยานยนต์ และรถกระบะ

1.แจกเงินอุดหนุน 
(ไม่ได้แจกให้เรานะ แจกให้ผู้ประกอบการ
เพื่อใช้เป็นส่วนลดราคาต้นทุน ให้ราคารถ EV ถูกลง )

- รถยนต์ (ราคาไม่เกิน 2 ล้าน)
1.1 แบตเตอรี่ตั้งแต่ 30kWh แจก 1.5 แสน
1.2 แบตเตอรี่น้อยกว่า 30kWh แจก 7 หมื่น
- รถกระบะ (ราคาไม่เกิน 2 ล้าน)
แบตเตอรี่ตั้งแต่ 30kWh แจก 1.5 แสนบาท
- รถจักรยานยนต์ (ราคาไม่เกิน 1.5 แสน)
แจกเงินอุดหนุน คันละ 18,000 บาท

2.ลดภาษีสรรพสามิต
(ภาษีฟุ่มเฟือยที่จัดเก็บจากสินค้าที่รัฐมองว่าไม่จำเป็น
และรัฐต้องใช้การดูแลมากขึ้น น้ำมัน น้ำหอม เครื่องดื่ม )
รถยนต์ จาก 8% เป็น 2%
รถกระบะเป็น 0% (ปี 2565 - 2566)

3. ลดอากรขาเข้ารถยนต์ ที่ผลิตต่างประเทศและนำเข้าทั้งคัน (CBU) สูงสุด 40% ถึงปี 2566

4.ยกเว้นอากรขาเข้า รถยนต์ที่ผลิตในประเทศ(CKD)  9 รายการ

หมายเหตุ : รถกระบะจะได้สิทธินี้ ต้องผลิตในประเทศเท่านั้น       รถยนต์และรถจักรยานยนต์นำเข้าได้
แต่ปีที่ 3 ต้องผลิตในประเทศ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

เป้าหมาย : ผลิตรถ EV ให้ได้ 30%  ของการผลิตรถยนต์ภายในประเทศ ในปี 2573 (อีก 8 ปีจากนี้)
แต่หากรัฐอยากให้ประชาชน เปลี่ยนมาใช้ EV
ก็ต้องสร้างสถานีชาร์จ ให้ครอบคลุม ทั้งในเมืองและชนบท สิ่งที่แพงสุดใน รถไฟฟ้า คือ แบต
รัฐต้องเร่งส่งเสริมให้เกิดการลงทุน
สร้างโรงงานผลิตแบตเตอรี่ ต้นน้ำ ถึง ปลายน้ำ ด้วย
เมื่อต้นทุน ถูกลง  ราคารถ EV ก็จะถูกลงอีก

ทุกส่วน ต้องจริงใจกับผู้บริโภค
ไม่ใช่ว่า รัฐอุดหนุนส่วนลดมา ผู้ผลิตหัวหมอ

งั้นรุ่นหน้า ขอขึ้นราคาแพงกว่าเดิม
พอลดราคา จะได้เป็น ราคาเท่าเดิม
แบบนี้ ไม่แฟร์ถ้าเรามองผลกระทบต่อประเทศหรือโลกของเราใน ภาพรวม
การทำให้ ทุกคนหันมาใช้ รถ EV ให้ได้
มันลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้มหาศาล
คุณภาพอากาศดีขึ้น คุณภาพชีวิตก็ดีขึ้นด้วย
ซึ่งเกิดได้จริงไหม ทุกฝ่ายต้องร่วมมือกัน

related