svasdssvasds

ศักดิ์สยาม ไม่รอด! ศาล รธน. มีมติ 7 ต่อ 1 พ้นสภาพรัฐมนตรี ปมซุกหุ้นบุรีเจริญ

ศักดิ์สยาม ชิดชอบ ไม่รอดหลังศาลรัฐธรรมนูญมีมติเสียงข้างมากให้พ้นความเป็นรัฐมนตรี หลังพบหลักฐานอันเชื่อได้ว่านายศักดิ์สยาม ยังคงไว้ซึ่งหุ้นส่วน และผู้ถือหุ้น หจก.บุรีเจริญคอนสตรัคชั่น

       ศักดิ์สยาม ชิดชอบ ไม่รอดหลังศาลรัฐธรรมนูญ มีมติเสียงข้างมาก ให้พ้นความเป็นรัฐมนตรี หลังพบหลักฐานอันเชื่อได้ว่านายศักดิ์สยาม ยังคงไว้ซึ่งหุ้นส่วน และผู้ถือหุ้น หจก.บุรีเจริญคอนสตรัคชั่น รายละเอียดเป็นอย่างไร ติดตามจากในคลิป

related