ที่นี่ไม่มีความลับ : ฆ่าตัดตอนพลังงานทางเลือก รัฐทำเพื่อใคร?

อาการประกาศกร้าวของ ศิริ จิระพงษ์พันธ์ รมว.พลังงานในชั้นต้นที่ไม่ส่งเสริมโรงไฟฟ้าถ่านหิน แม้ว่าจะกระทบต่อกิจการของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) อย่างมากต่อนโยบบายนี้ แต่ก็พอรับฟังได้ว่า “เสนาบดีท่านนี้” ดูท่าจะเป็นประเภทนักอนุรักษ์ธรรมชาติ แต่ล่าสุดออกมาประกาศทบทวนหรือไม่ส่งเสริมผู้ประกอบการพลังงานทดแทน ทั้ง แสงแดด, ลม และอื่นๆ ที่คิดว่าจะเป็นคนรักษ์ธรรมชาติไม่ใช้เสียแล้ว

การประกาศสกัดพลังทั้ง 2 รอบนี้ มีคำถามตัวโตๆว่า คุณศิริ ใช้ความเป็นรัฐมนตรีทำเพื่อใคร ใครได้ประโยชน์จากนโยบาย “ชักเข้าชักออก” ด้านพลังงานแบบนี้ เป็นเวลาร่วม 2 ทศวรรษ์ที่ทุกรัฐบาลส่งเสริมพลังงานทางเลือกด้วยเหตุผลหลัก 2 ประการ คือ 1.การไม่สร้างมลพิษให้กับประเทศ กับ 2.การส่งเสริมความมั่นคงทางด้านพลังงาน ที่ไม่พึ่งพาพลังงานทางใดทางหนึ่งทางเดียวมากเกินไป

ประเทศเราจึงไม่สร้างโรงไฟฟ้าพลังน้ำเป็นหลัก ไม่ให้ถ่านหิน เป็นพระเอก ไม่ให้ก๊าชเป็นโรงไฟฟ้าผูกคาด ส่งเสริมพลังงานทดแทน ให้พลังงาน 4 ด้านถ่วงดุลย์ด้านความมั่นคงพลังงาน ซึ่งเป็นทิศทางที่ถูกต้องและเป็นแผนยุทธศาสตร์ชาติมาช้านาน

วันดีคืนดี  “ท่านเสนาบดีศิริ” ร้อนวิชามาจากไหน ถึงกล้าหาญชาญชัย ล้มนโยบายที่เป็นยุทธศาสตร์ชาติแบบนี้ ตั้งคำถามว่า “กล้าหาญชาญชัยจากไหน”

แต่อยากได้คำตอบว่าเจตนาของการประกาศท่าทีครั้งนี้ของ รมว.พลังงาน เข้าทางใครหรือส้มหล่นที่ใด? แต่ไม่คิดว่าคำถามนี้จะได้คำตอบจากท่านเสนาบดีท่านนี้ คงต้องพึ่ง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ช่วยหาคำตอบให้ประชาชนทั้งประเทศกระจ่างหน่อย

ต้องตอบให้ได้ว่าทำไมผู้ใต้บังคับบัญชาของท่านกำลังทำความสับสนทางนโยบายพลังงานและการกระทำเยี่ยงนี้เอื้อประโยชน์ใคร?

นอกจากจะมีข้อสงสัยว่าการออกนโยบายที่ถูกตั้งคำถามจากผู้ประกอบการธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนแล้ว นโยบายนี้ของ ศิริ อาจส่งผลกระทบต่อเกษตรกรที่เคยมีรายได้ดีจากเชื้อเพลิงทางเลือก เช่นอ้อย มันสำปะหลัง และปาล์ม ซึ่งถือเป็นพืชทางเศรษฐกิจ ที่จะได้รับผลกระทบหากไม่ได้รับการสนับสนุนเชิงนโยบายที่จะใช้เป็นพลังงานทดแทน สินค้าเกษตรเหล่านี้ก็จะออกมาเป็นสินค้าล้นตลาด ที่จะกระทบต่อราคาสินค้าเกษตรอันเป็นปัญหาของรัฐบาลที่ยากจะแก้ไข

คำพูดของ “คนระดับรัฐมนตรี” ในเชิงนโยบาย ไม่ใช่สักแต่ว่าพูดอะไรก็ได้ เพราะเกิดผลกระทบวงกว้าง ต้องรับผิดชอบกับคำพูดตัวเอง ถ้าไม่รับผิดชอบคำพูดตัวเอง ก็อย่ามาเป็นเสนาบดีเลยขอรับ…

 

คอลัมน์ : ที่นี่ไม่มีความลับ | หน้า 16 หนังสือพิมพ์ฐานเศราฐกิจ ฉบับ 3355 หน้า 16 ระหว่างวันที่ 8-11 เม.ย.2561

 

ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก : ฐานเศราฐกิจ