ข่าว คอลัมน์ ม่านการเมือง

“ป๋าเปรม” กับคำสั่ง 66/2523 จุดเริ่มต้น “คนเห็นต่าง” เข้าสู่ระบอบรัฐสภา

คำสั่ง 66/2523 หมายถึง คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 66/2523 ที่มาจากแนวคิดของ พล.อ.เปรม ตั้งแต่เป็นรองแม่ทัพภาคที่ 2 ครองยศ พล.ต. ก่อนจะ ได้เลื่อนยศเป็น พล.ท. เป็นแม่ทัพภาคที่ 2 ระหว่างปี 2517-2520 ช่วงเวลานั้น

ทางการไทย โดยเฉพาะกองทัพที่ต้องดูแลความมั่นคง ต้องเผชิญกับการแทรกซึมของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย หรือ พคท. ที่กำลังแผ่ขยายอิทธิพล พร้อมๆกับอีกหลายประเทศในภูมิภาคอาเซียน เกิดการปะทะ เข่นฆ่าระหว่างคนไทยด้วยกันเอง     

เมื่อเป็นแม่ทัพภาคที่ 2 พล.ท.เปรม (ยศและตำแหน่งขณะนั้น) พร้อมคณะทำงาน ประกอบด้วย พล.ต.ปฐม เสริมสิน, พ.อ.หาญ ลีนานนท์, พ.อ.เลิศ กนิษฐะนาคะ ตระหนักว่า การจะเอาชนะ พคท.นั้น คงไม่สามารถใช้การปราบปรามเพียงอย่างเดียวได้ผล ส่วนหนึ่งเป็นเพราะชาวบ้านถูกดึงไปเป็นฐานมวลชน ไม่ไว้ใจเจ้าหน้าที่ จึงต้องใช้วิธีต่อสู้ทางความคิด ดึงเอาประชาชนกลับมาเป็นฐานมวลชนให้ทางการ

กองทัพจึงเริ่มใช้วิธีจัดตั้งชาวบ้านในพื้นที่เป้าหมาย เป็นกองกำลังอาสาสมัคร ทั้งในพื้นที่กองทัพภาคที่ 4 ที่มี พล.ท.สัณห์ จิตรปฏิมา เป็นแม่ทัพ (ขณะนั้น) ส่วนในพื้นที่กองทัพภาค 2 พ.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ นายทหารหนุ่มในขณะนั้น และเป็นหนึ่งในผู้มีส่วนขับเคลื่อนนโยบาย 66/2523 ได้เสนอรูปแบบการจัดตั้ง “ทหารพราน” ฝึกมวลชนในพื้นที่ ให้เป็นกองกำลังของฝ่ายรัฐ ถือเป็นจุดกำเนิด “ทหารพราน”นับตั้งแต่นั้น

เดือนเหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519 พล.อ.เปรม ขยับขึ้นไปเป็นผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก ปี  2520 พล.อ.เปรม เข้าสู่เวทีการเมืองในฐานะรัฐมนตรีช่วยว่ามหาดไทย ในรัฐบาล พล.อ.เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ แต่ในด้านการเป็นนายทหารอาชีพ ก็ขยับขึ้นไปเป็นผู้บัญชาการทหารบก ในเดือนตุลาคม 2521 ไม่เพียงเท่านั้น ในเดือนพฤษภาคม ปีถัดไป (2522) ได้เป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

เมื่อพล.อ.เกรียงศักดิ์ ลาออกจากตำแหน่งนายกฯ ในเดือนกุมภาพันธ์ 2523 เดือนมีนาคม ปีเดียวกัน พล.อ.เปรมได้รับแต่งตั้งจากมติสภาฯให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนใหม่ควบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและผู้บัญชาการทหารบก

ต่อจากนั้น 1 เดือน วันที่ 23 เมษายน 2523 พล.อ.เปรม จึงลงนามในคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 66/2523 เรื่อง “นโยบายการต่อสู้เพื่อเอาชนะคอมมิวนิสต์” โดยเน้นการใช้การเมืองนำการทหาร เพื่อยุติสงครามการต่อสู้และแย่งชิงฐานมวลชนกับ พคท. เปิดแนวทางให้ สมาชิก พคท. ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาชาติ และให้เจ้าหน้าที่รัฐ ปฏิบัติต่ออดีตสมาชิก พคท. อย่างเป็นมิตร เสมือนประชาชนทั่วไป

นับเป็นจุดเริ่มต้น สำหรับการก้าวเข้าสู่เวทีการเมืองตามระบอบประชาธิปไตย ผ่านสนามเลือกตั้งส.ส.ของอดีตสมาชิก พคท. ซึ่งมีจำนวนไม่น้อย ที่เปลี่ยนจาก “สหาย” และนักรบประชาชนในอดีต สู่เวทีเลือกตั้ง และเข้าสู่สภาผู้แทนราษฎรในฐานะ ส.ส. พร้อมๆการก่อกำเนิดและต่อยอดพรรคการเมืองในสายหัวก้าวหน้าและสังคมนิยม

คำสั่ง และแนวทาง 66/2523 ของพล.อ.เปรม นี่เอง ที่ทำให้ในเวลาต่อมา มีส.ส.และนักการเมืองที่โดดเด่นทั้งความคิดผลงานรวมทั้งเป็นที่รู้จักกันดีของคนทั่วไปในเวลาต่อมา