“สมรักษ์”ยังไม่เป็นบุคคลล้มละลาย - 25ก.ย.นัดประนอมหนี้ [คลิป]

23 ก.ย. 2561 เวลา 3:20 น.

นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี เผย "สมรักษ์" ยังไม่เป็นบุคคลล้มละลาย ชี้ ยังอยู่ขั้นตอนการประนอมหนี้ นัดสอบกิจการรายได้ 25 ก.ย.นี้ ก่อนประชุมเจ้าหนี้

นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม เปิดเผย กรณี น.อ.สมรักษ์ คำสิงห์ อดีตนักมวยสากลสมัครเล่นเหรียญทอง โอลิมปิกคนแรกของไทย ถูกศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด ว่า ขณะนี้ น.อ.สมรักษ์ ยังไม่ถือว่าเป็นบุคคลล้มละลายแต่อย่างใด โดยขั้นตอนจากนี้จะต้องเข้าสู่ขั้นตอนการประนอมหนี้ก่อนล้มละลาย ซึ่งกฏหมายกำหนดไว้ว่า เมื่อลูกหนี้ประสงค์จะทำความตกลงเรื่องหนี้สินโดยวิธีขอชำระหนี้แต่เพียงบางส่วน หรือโดยวิธีอื่น ให้ทำคำขอประนอมหนี้เป็นหนังสือยื่นต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ และต้องแสดงข้อความการประนอมหนี้ วิธีจัดการกับทรัพย์สิน รายละเอียด ต่างๆ ให้พนักงานพิทักษ์ทรัพย์เรียกประชุมเจ้าหนี้ ปรึกษาลงมติพิเศษว่าจะลงรับคำขอนั้นหรือไม่

นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี เผย

ทั้งนี้ในวันที่ 25 ก.ย.นี้ กรมบังคับคดีได้นัดหมายให้ น.อ.สมรักษ์ และภรรยา เข้ามาเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สิน กิจการ หรือรายได้ที่มีทั้งหมด หากเป็นทรัพย์สินที่เป็นรูปธรรมก็จะถูกยึด ส่วนรายได้จะต้องถูกอายัดไว้ก่อน จากนั้นจะต้องมีการนัดประชุมเจ้าหนี้ตามขั้นตอน เพื่อดูข้อเสนอของการประนอมหนี้ระหว่างลูกหนี้ กับเจ้าหนี้ หากเจ้าหนี้เห็นชอบก็จะเสนอให้ศาลพิจารณา

นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี เผย

นอกจากนี้ น.อ.สมรักษ์ จะเป็นบุคคลล้มละลายก็ต่อเมื่อ เจ้าหนี้ไม่เห็นชอบกับการประนอมหนี้ หรือ น.อ.สมรักษ์ ไม่ยอมเข้าสู่ขั้นตอนการประนอมหนี้ และหากพบว่ามีการปกปิดทรัพย์สิน หรือ รายได้ จะต้องถูกดำเนินคดีอาญาด้วย เนื่องจากกฏหมายล้มลายเป็นโทษทางอาญาฯด้วย และหากดูจาก พรบ.ข้าราชการพลเรือน ซึ่งได้กำหนดคุณสมบัติของผู้รับราชการนั้น ต้องไม่เป็นบุคคลล้มละลาย ซึ่งในกรณีของ น.อ.สมรักษ์ ขณะนี้ยังไม่ถือว่าเป็นบุคคลล้มละลาย จึงยังมีคุณสมบัติรับราชการได้