ส่อเค้าทุจริต...กองทุนกู้ยืมเงินครู "ตัวแทนครูเดินสายร้องทุกหน่วยงานช่วยตรวจสอบ"

27 ก.ย. 2561 เวลา 8:20 น.

ตัวแทนครูกว่า 100 คน นำหลักฐานเข้าร้องทุกข์ กับ กองปราบปราม หลังพบความผิดปกติ ในการบริหารจัดการกองทุนกู้ยืมเงินครู เพื่อให้ดำเนินการตรวจสอบ

นายสมเกียรติ พงษ์ไพบูลย์ พร้อมตัวแทนครูจากทุกภาคของประเทศประมาณ 100 คน เดินทางมายื่นหนังสือร้องทุกข์กล่าวโทษ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ธนาคารออมสิน และ บริษัททิพยประกันภัย จำกัด(มหาชน) ที่ส่อว่าน่าจะฉ้อโกงประชาชน กรณีหนี้สินครูโครงการ 1-7 (2547-2562) ที่กองบังคับการปราบปราม ถนนพหลโยธิน

ตัวแทนครูกว่า 100 คน นำหลักฐานเข้าร้องทุกข์ กับ กองปราบปราม หลังพบความผิดปกติ ในการบริหารจัดการกองทุนกู้ยืมเงินครู เพื่อให้ดำเนินการตรวจสอบ

โดย นายสมเกียรติ เปิดเผยว่า ตนเองได้ติดตามเรื่องราวเกี่ยวกับหนี้สินครูมาตลอด 9 เดือน ทราบว่ามีโครงการช่วยเหลือครูที่มีภาระหนี้สินใน 7 โครงการ แต่มี 3 โครงการหลัง ตั้งแต่ปี 2552-2554 ที่พบมีการฉ้อโกงครูทั่วประเทศ ทั้งประจำการ และ บำเหน็จบำนาญ กว่า 450,000 คน ยอดเงินรวมกว่า 40,000 ล้านบาท สำหรับการทำสัญญาเงินกู้นั้น จะต้องมีการหักเงินประกันในการกู้ล่วงหน้า 9 ปี ในทันที โดยมีการอ้างว่าเป็นเงินประกันชีวิตค้ำประกันการกู้ยืม แต่พบว่าเป็นเพียงประกันอุบัติเหตุ โดยมีครูผู้กู้หลายคนไม่ได้รับกรมธรรม์ มีเพียงผู้ที่ทวงถามเท่านั้นที่จะได้รับ ซึ่งแสดงว่าเป็นเงินที่หักกินเปล่าจากผู้กู้

ตัวแทนครูกว่า 100 คน นำหลักฐานเข้าร้องทุกข์ กับ กองปราบปราม หลังพบความผิดปกติ ในการบริหารจัดการกองทุนกู้ยืมเงินครู เพื่อให้ดำเนินการตรวจสอบ

"ขณะที่่ 3 โครงการดังกล่าวมีการเพิ่มวงเงินการกู้มากขึ้นเรื่อยๆ เพื่อให้ครูผู้กู้ถูกหักเบี้ยประกันมากขึ้นตามวงเงินซึ่งมองว่าเป็นการนำดอกเบี้ยเหล่านี้ไปล้างหนี้เก่า นอกจากนี้ ตัวแทนครูจะเดินทางไปยื่นหนังสือร้องเรียนต่อ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ท. กรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือ DSI กระทรวงศึกษาธิการ และ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือ ปปง. เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อเท็จจริง การบริหารงานกองทุนดังกล่าว"

ตัวแทนครูกว่า 100 คน นำหลักฐานเข้าร้องทุกข์ กับ กองปราบปราม หลังพบความผิดปกติ ในการบริหารจัดการกองทุนกู้ยืมเงินครู เพื่อให้ดำเนินการตรวจสอบ ตัวแทนครูกว่า 100 คน นำหลักฐานเข้าร้องทุกข์ กับ กองปราบปราม หลังพบความผิดปกติ ในการบริหารจัดการกองทุนกู้ยืมเงินครู เพื่อให้ดำเนินการตรวจสอบ ตัวแทนครูกว่า 100 คน นำหลักฐานเข้าร้องทุกข์ กับ กองปราบปราม หลังพบความผิดปกติ ในการบริหารจัดการกองทุนกู้ยืมเงินครู เพื่อให้ดำเนินการตรวจสอบ