svasdssvasds

Moral Hackathon 2023 รู้จักทีมชนะเลิศ ทีม Easy Easy นวัตกรรมผู้พิการทางหู

Moral Hackathon 2023 รู้จักทีมชนะเลิศ ทีม Easy Easy นวัตกรรมผู้พิการทางหู

Moral Hackathon 2023 รางวัลชนะเลิศ ทีม Easy Easy เครื่องมือสำหรับผู้พิการทางหู เครื่องช่วยฟัง เทคโนโลยีสำหรับผู้พิการทางหู เพื่อการสื่อสารที่ดียิ่งขึ้น

Moral Hackathon 2023 เวทีแข่งนวัตกรรมเพื่อพัฒนาสังคม ประกาศผู้ชนะคว้ารางวัลกว่า 1.5 แสนบาท ทีม Easy Easy พัฒนาเครื่องมือสำหรับผู้พิการทางหู คว้ารางวัลชนะเลิศ ตามมาด้วย Reyoung แอปพลิเคชั่นเพื่อผู้สูงวัย

การแข่งขันถูกแบ่งออกเป็น 3 ช่วงกิจกรรม ตั้งแต่การคัดเลือกผู้สมัคร 50 คน เข้าสู่กิจกรรม Bootcamp เพื่อเฟ้นหาสุดยอดไอเดียเข้าสู่การแข่งขัน Hackathon ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน จากนั้นจะเหลือ 5 ทีมสุดท้ายเข้าสู่รอบ Final Pitching

ทีมชนะเลิศ ได้แก่ ทีม EASY EASY กับผลงาน “SignSense" เครื่องมือสำหรับผู้พิการทางหู ที่เจาะกลุ่มเปราะบางของสังคม ทำให้ผู้พิการทางหูในประเทศไทยจำนวนกว่า 4 แสนคน สามารถสื่อสารกับบุคคลอื่นได้อย่างเท่าเทียม บนความเอื้ออาทรและช่วยเหลือกันมากขึ้น

รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่  ทีม REYOUNG “ Digital Community Platform” แอพลิเคชันเพื่อผู้สูงวัย รวบรวมกิจกรรมต่างๆ ที่เหมาะสมกับผู้สูงวัย เพื่อช่วยคลายเหงาและมีพื้นที่สำหรับทำกิจกรรมของผู้สูงวัย

ทีมชนะเลิศ งานประกวด Moral Hackathon 2023

รางวัลชมเชย ได้แก่

ทีม Rookie : “Justice Again” บอร์ดคุณธรรม แหล่งเรียนรู้การคอร์รัปชันเพื่อโลกที่ปราศจากการทุจริต ภายใต้รูปแบบการเล่น คิด และเกิดการเรียนรู้นำไปปรับใช้หรือปรับพฤติกรรม

ทีม สัพพีตีโย : นวัตกรรมแก้ปัญหา “Turnover Rate” แอพลิเคชันสำหรับพนักงาน เพื่อรับฟังปัญหาต่างๆ ลดความเครียด เพื่อเป็นข้อมูลให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลนำไปปรับใช้ในการดูแลพนักงานในองค์กร

ทีม ปื๊ดป๊าดผจญภัย : “PRIZETIC” เปลี่ยนขยะให้เป็นสิ่งของมีค่า

อ่านข่าวอื่นๆ เพิ่มเติม

หลักเกณฑ์การให้คะแนน Moral Hackathon 2023

 1. ความเข้าใจปัญหาและกลุ่มเป้าหมาย 
 2. ปัญหาและแนวทางแก้ไขที่เหมาะสม 
 3. ความน่าสนใจของผลงาน/โครงการ 
 4. การจัดทำแผนการดำเนินงาน 
 5. คุณภาพและเทคนิคการทำ วิธีการเล่าเรื่องเพื่อสามารถถ่ายทอด  นำเสนอผลงานได้อย่างน่าสนใจ และมีเทคนิคการจัดทำ Pitch Deck ให้สามารถเข้าใจได้อย่างชัดเจน 

Moral Hackathon 2023 รู้จักทีมชนะเลิศ ทีม Easy Easy นวัตกรรมผู้พิการทางหู

ทั้งนี้ เวที Moral Hackathon 2023 ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและมากประสบการณ์จากหลากหลายสาขา อาทิ นำทีมโดย รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม คุณวีนัส อัศวสิทธิถาวร ผู้อำนวยการ Enterprise Brand Management Office SCG

คุณคุณาวุฒิ บุญญานพคุณ ผู้อำนวยการฝ่ายนวัตกรรมเพื่อสังคม NIA  ดร.มนต์ศักดิ์ โซ่เจริญธรรม ผู้เชี่ยวชาญด้านข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ และคุณธนกร ชาลี  Chief Operation Officer ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) 

ตลอดการแข่งขัน Moral Hackathon 2023 ปีนี้ผู้เข้าแข่งขันได้รับการดูแล และให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิดจากทีม Mentors มากความสามารถและประสบการณ์ จากหลากหลายสายงาน ประกอบด้วย

 • คุณวีรพล วีระโชติวศิน ผู้ก่อตั้ง Global Shapers Bangkok Hub
 • คุณรัชวุฒิ พิชยาพันธ์ ผู้ก่อตั้งและกรรมการผู้จัดการ Fixzy application
 • คุณธัญลักษณ์ ศรีสง่า หัวหน้ากลุ่มงานวิจัยนวัตกรรมและระบบพฤติกรรมไทย ศูนย์คุณธรรม
 • น.สพ.ปัณณวัชร์ พงศ์กิตติรักษ์  ผู้ก่อตั้งและประธานบริหาร Pettinee Corporate Co., Ltd.
 • คุณกษิดิ์เดช นาเจริญวุฒิกุล Chief Executive Officer at VELLO 24 Co., Ltd.
 • คุณหฤษฎ์ หัตถวงษ์  ผู้ประธานฝ่ายปฏิบัติการและผู้ร่วมก่อตั้ง Pok Pok Delivery Application
 • คุณณัฐรดา ศรีบัวทอง Interpreter Mastermind และ ผู้ฝึกสอนการพูดในที่สาธารณะ 

Moral Hackathon 2023 รู้จักทีมชนะเลิศ ทีม Easy Easy นวัตกรรมผู้พิการทางหู

ด้านหมอเดว กล่าวปิดท้ายว่า ศูนย์คุณธรรมจะสนับสนุนต่อยอดนวัตกรรมด้านจิตสาธารณะ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาอย่างจริงจังจนเกิดเป็นรูปธรรม มุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของคนในสังคมให้ดียิ่งขึ้น สร้างความเปลี่ยนเเปลงทางสังคม ที่ส่งผลทันทีในปัจจุบันและสามารถส่งผลต่อเนื่องได้ในอนาคต

related
logo-pwa

เพิ่ม Spring News

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด