svasdssvasds

GISTDA จับมือ กสทช. รับฟังความเห็นการใช้ประโยชน์จากดาวเทียมวงโคจรต่ำ

GISTDA จับมือ กสทช. รับฟังความเห็นการใช้ประโยชน์จากดาวเทียมวงโคจรต่ำ

GISTDA เดินหน้าหารือเรื่องการใช้ประโยชน์จากดาวเทียมวงโคจรต่ำร่วมกับภาครัฐและเอกชน เพื่อช่วยพัฒนาด้านการนำดาวเทียมวงโคจรต่ำมาใช้งานและผลักดันนโยบายการส่งเสริมระบบนิเวศเศรษฐกิจอวกาศด้านดาวเทียมของไทย

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมกับกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือ กทปส. ภายใต้ สำนักงานกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. ร่วมจัดประชุมรับฟังความเห็นเฉพาะกลุ่ม (Focus Group) ด้านการใช้ประโยชน์จากดาวเทียมวงโคจรต่ำ

เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และพัฒนาองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์จากดาวเทียมวงโคจรต่ำ โดยมีหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเข้าร่วม ณ ห้องลาดพร้าว1-3 โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ 

GISTDA จับมือ กสทช. รับฟังความเห็นการใช้ประโยชน์จากดาวเทียมวงโคจรต่ำ

อ่านข่าวอื่นๆ เพิ่มเติม

ดร.ณัฐวัฒน์ หงส์กาญจนกุล โฆษก GISTDA และผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเทคโนโลยีกิจการอวกาศ กล่าวว่า การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นในครั้งนี้เป็นครั้งที่ 4 แล้ว ซึ่งต่อเนื่องมาจากช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา ครั้งนี้จะมี 2 เรื่องที่สำคัญคือ

การนำเสนอ หัวข้อ “แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมด้วยดาวเทียมสื่อสารวงโคจรต่ำ” โดย ศ.ดร. มิตรชัย จงเชี่ยวชำนาญ หัวหน้าทีมวิจัยด้านเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมอวกาศ

การเสวนาในหัวข้อ “ประเทศไทยกับการศึกษาและการสื่อสารทางไกลผ่านดาวเทียมวงโคจรต่ำ” โดยได้รับเกียรติจาก ศ.ดร. มิตรชัย จงเชี่ยวชำนาญ หัวหน้าทีมวิจัยด้านเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมอวกาศ คุณเกริก วิไลมาลย์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร บริษัท ชิพ เอ็กซ์เปิร์ท เทคโนโลยี จำกัด คุณชัยวัฒน์ จันธิมา บรรณาธิการโทรทัศน์ชุมชนพะเยาทีวีและหัวหน้าทีมวิจัยโครงการนำร่องสตูดิโอเคลื่อนที่โทรทัศน์ชุมชน  

GISTDA จับมือ กสทช. รับฟังความเห็นการใช้ประโยชน์จากดาวเทียมวงโคจรต่ำ

โดยมี ดร.ดำรงค์ฤทธิ์ เนียมหมวด รองผู้อำนวยการ GISTDA เป็นผู้ดำเนินรายการ

การประชุมรับฟังความคิดเห็นในครั้งนี้มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่จะช่วยพัฒนาด้านการใช้ประโยชน์จากดาวเทียมวงโคจรต่ำ ซึ่งหน่วยงานที่เข้าร่วมมีทั้งภาครัฐและเอกชน ประกอบด้วย กสทช. GISTDA กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ไทยคม muSpace True Corporation AIS มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นต้น จำนวนกว่า 100 คน ได้ร่วมให้ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์อย่างมาก

GISTDA จับมือ กสทช. รับฟังความเห็นการใช้ประโยชน์จากดาวเทียมวงโคจรต่ำ

โดยข้อสรุปจากการประชุมรับฟังความเห็นเฉพาะกลุ่ม ด้านการใช้ประโยชน์จากดาวเทียมวงโคจรต่ำ GISTDA จะนำไปวิเคราะห์และจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย แนวทางการอนุญาตกำกับดูแลและแนวทางการส่งเสริมการแข่งขันที่เหมาะสมในการให้บริการดาวเทียมประเภทวงโคจรไม่ประจำที่ หรือ NGSO ของประเทศไทย และนโยบายการส่งเสริมการเกิดระบบนิเวศเศรษฐกิจอวกาศด้านดาวเทียมของประเทศไทย

ทั้งนี้ การประชุมในครั้งต่อไป GISTDA จะมีกำหนดจัดประชุมถ่ายทอดองค์ความรู้และเผยแพร่ผลการศึกษาของโครงการฯ “Technical Session: Thailand NGSO Policy Guideline: The Impact from Present to the Future.” 

เพื่อทราบถึงผลการศึกษาและเข้าใจแนวทางการกำหนดนโยบายรวมถึงกำกับดูแลที่เหมาะสมกับประเทศไทย ต่อไป ภายใต้งานสัมมนา “Thailand Space Week 2023” ซึ่งจะจัดระหว่างวันที่ 25-27 ตุลาคมนี้
 

related