svasdssvasds

Gotion เปิดตัวแบตเตอรี่ EV ราคาถูก แถมระยะทางวิ่งไกล 1000 กม. ครั้งแรกของโลก

Gotion เปิดตัวแบตเตอรี่ EV ราคาถูก แถมระยะทางวิ่งไกล 1000 กม. ครั้งแรกของโลก

Gotion เปิดตัวแบตเตอรี่ EV มีระยะทางวิ่งไกล 1000 กิโลเมตรครั้งแรกของโลก ซึ่งจะใช้วัสดุนิกเกิล โคบอลต์ แมงกานีส (NCM) ซึ่งทำให้มีต้นทุนราคาถูก ซึ่งจะพร้อมผลิตแล้วในปี 2567

Gotion เปิดตัวแบตเตอรี่ EV ที่ใช้วัสดุนิกเกิล โคบอลต์ แมงกานีส ซึ่งทำให้ต้นทุนถูกลง  แถมยังวิ่งได้ระยะทางได้ไกลถึง 1,000 กิโลเมตร บริษัท Gotion High-tech 

Gotion เปิดตัวแบตเตอรี่ EV ราคาถูก แถมระยะทางวิ่งไกล 1000 กม. ครั้งแรกของโลก

เซลล์แบตเตอรี่ L600 LMFP ซึ่งใช้เคมีลิเธียมเหล็กฟอสเฟต (LFP) และชุดแบตเตอรี่ที่เรียกว่า Astroinno Battery

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : 

Gotion เปิดตัวแบตเตอรี่ EV ราคาถูก แถมระยะทางวิ่งไกล 1000 กม. ครั้งแรกของโลก แบตเตอรี่ของ Gotion ดังกล่าวใช้โครงสร้างแบบแซนวิชที่มีเทคโนโลยีระบายความร้อนด้วยของเหลวสองด้านและการออกแบบที่เรียบง่าย ส่งผลให้จำนวนส่วนประกอบโครงสร้างลดลง 45 เปอร์เซ็นต์ และน้ำหนักลดลง 32 เปอร์เซ็นต์ ของส่วนประกอบโครงสร้าง

ชุดนี้มีความหนาแน่นของพลังงาน 190 Wh/kg ซึ่งเหนือกว่าความหนาแน่นของพลังงานของแบตเตอรี่ ternary ที่มีจำหน่ายในท้องตลาดในปัจจุบัน 

Gotion ไม่ใช่ผู้ผลิตรายแรกที่เปิดตัวชุดแบตเตอรี่สำหรับระยะทาง 1,000 กม. แต่เป็นผู้ผลิตรายแรกที่บรรลุผลดังกล่าวตามระบบเคมี LFP

ทั่วโลกกำลังเร่งพัฒนาและผลิตแบตเตอรี่ให้มีราคาถูกลงและใช้งานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งอนาคตรถยนต์ไฟฟ้าจะมีราคาถูกลงและวิ่งได้ระยะทางไกลได้มากขึ้นอีกอย่างแน่นอน 

ที่มา : cnevpost

related