svasdssvasds

"เทคโนโลยี-นวัตกรรมไทย" ทำไม? ยังก้าวไม่ทันโลก รัฐบาลต้องสนับสนุนอะไรบ้าง

"เทคโนโลยี-นวัตกรรมไทย" ทำไม? ยังก้าวไม่ทันโลก รัฐบาลต้องสนับสนุนอะไรบ้าง

เทคโนโลยี ถือเป็นนโยบายสำคัญสำหรับพรรคการเมืองในยุคนี้ ซึ่งเราได้มีโอกาสสัมภาษณ์และสอบถามความคิดเห็นของ คุณธันยวัต สมใจทวีพร ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ PIM กับปัญหาของเทคโนโลยีในประเทศไทย

มีข้อสังเกตอย่างหนึ่งว่าเงินเดือนเริ่มต้นของคนที่เพิ่งจบจากมหาวิทยาลัยไม่ได้ขยับมา 30 ปีแล้ว เมื่อก่อนคนจบ ป.ตรี จะได้เงินเดือนเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ 18,000 บาท ก๋วยเตี๋ยวชามละ 20 บาท มาวันนี้ยังได้ 18,000 บาทเท่าเดิม แต่ก๋วยเตี๋ยวชามละ 50 บาทแล้ว "ดูเหมือนว่าประเทศไทยจะต้องจมกับปัญหานี้ไปเรื่อย ๆ ต่อไปในอนาคต ถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่าง"

รัฐบาลชุดก่อนหน้าได้หารือกันปัญหานี้พอสมควร และได้สรุปออกมาว่าจากนี้ประเทศไทยรอดได้ต้องใช้เทคโนโลยีเป็นตัวนำ และขับดันออกมาเป็นนโยบายที่คุ้นหูกันว่าไทยแลนด์ 4.0 หลังจากออกนโยบายนี้ ทางกระทรวงต่างๆ พยายามปรับแนวทางการสนับสนุนให้เข้ากับนโยบายที่ได้วางเอาไว้ ไม่ว่าจะเป็นฝั่งการศึกษาและอุตสาหกรรม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : 

ปัจจุบันถ้าสังเกตจะเห็นว่าในร้านอาหารและโรงพยาบาลเริ่มมีหุ่นยนต์เข้ามาทำงาน มีการใช้แสงซินโครตรอนช่วยในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ มีเทคโนโลยีโลกเสมือนจริงสำหรับการศึกษา แถมยังมีข่าวปรากฏว่าประเทศไทยเริ่มเข้าไปคลุกคลีกับเทคโนโลยีทางด้านอวกาศ ดูเหมือนว่านโยบายที่วางไว้เริ่มผลิดอกออกผลอยู่บ้าง

นักเทคโนโลยีที่จบมาตรงสายต่างเป็นที่ต้องการของตลาดและได้เงินเดือนเริ่มต้นสูงกว่าสมัยก่อน เหมือนว่าจะมาได้ถูกทางแต่ยังเป็นกลุ่มที่ไม่ใหญ่มาก เป็นความท้าทายอย่างหนึ่งของรัฐบาลใหม่ที่จะต้องสานต่อการพัฒนาประเทศด้วยเทคโนโลยี และจะต้องทำให้ดีกว่าเดิมด้วยการผลักดันและยกระดับในวงกว้าง

ในฐานะนักเทคโนโลยีที่ได้รับรางวัลนวัตกรรมจากหลายประเทศทั่วโลก คาดหวังว่ารัฐบาลที่เข้ามาใหม่ช่วยผลักดันหัวใจสำคัญในระบบนวัตกรรม 5 ประการ ดังนี้

  1. การจัดทุนอุดหนุนสำหรับการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม – จัดทุนอุดหนุนแก่โครงการวิจัยและนวัตกรรมที่จะส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมเป้าหมายต่างๆ
  2. การสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ – สร้างพันธมิตรระหว่างประเทศ สร้างความร่วมมือเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้และการถ่ายโอนเทคโนโลยี รวมถึงการขยายตลาดงานสู่ต่างประเทศ
  3. การจัดซื้อจัดจ้างจากส่วนราชการ – วางนโยบายการจัดซื้อจัดหาของรัฐบาล โดยแก้ไขอุปสรรคการจัดซื้อจัดจ้างในหน่วยงานของภาครัฐ เพื่อเปิดโอกาสให้สตาร์ตอัพและผู้ประกอบการรายใหม่ มีโอกาสเข้าถึงและมีส่วนร่วมในโครงการของภาครัฐได้โดยง่าย
  4. การพัฒนาความเชี่ยวชาญ – ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและการพัฒนาทักษะอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการนโยบายในการชักจูงบุคลากรและผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาโครงการต่างๆ
  5. จัดตั้งศูนย์บ่มเพาะทางด้านธุรกิจสำหรับสตาร์ตอัพและผู้ประกอบการรายใหม่ – ทั้งพื้นที่ในการทำงาน การสร้างเครือข่ายและโอกาสในการต่อยอดทางธุรกิจ รวมถึงแหล่งงบประมาณสนับสนุน

ผมเชื่อว่าถ้ารัฐบาลใหม่สามารถวางนโยบายผลักดันและขยายการสนับสนุนข้อดังกล่าวให้เป็นวงกว้างได้มากเท่าไหร่ ประเทศไทยย่อมจะมีการพัฒนามากขึ้น และจะแก้ปัญหาที่เราจมอยู่มาหลายสิบปีนี้ได้ในที่สุด

related
logo-pwa

เพิ่ม Spring News

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด