svasdssvasds

Read Me แปลงเอกสารเป็นข้อความดิจิทัล โปรแกรมคนไทย ด้วย AI Deep Tech

Read Me  แปลงเอกสารเป็นข้อความดิจิทัล โปรแกรมคนไทย ด้วย AI Deep Tech

การทำงานด้านข้อมูล ที่ต้องใช้เอกสารเยอะ ๆ เช่น การทำแบบสอบถาม งานวิจัย ความลำบากในการทำสิ่งนี้คือ ทุกครั้งที่ได้กระดาษคำตอบหรือข้อมูลเหล่านี้มา ต้องคอยพิมพ์ข้อความทีล่ะแผ่น เพื่อจัดเก็บข้อมูลเป็นไฟล์ดิจิทัล เสียทั้งเวลา สายตา และสุขภาพ

โดย อาจารย์คณะวิศวฯ จุฬาฯ ได้มีการ นำเทคโนโลยี AI Deep Tech มาพัฒนาโปรแกรมสแกนเอกสารและรูปภาพเป็นข้อความ (OCR) อ่านภาษาไทยแม่นยำกว่า 90%

 

รองศาสตราจารย์ ดร.ธนารัตน์ ชลิดาพงศ์ อาจารย์จากภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  นำทีมนิสิตปริญญาเอก ดร.ธนานพ กอบชัยสวัสดิ์ ร่วมพัฒนา "ReadMe" โปรแกรมประเภท OCR (Optical Character Recognition) เพื่อช่วยสแกนข้อความทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่อยู่บนเอกสาร รูปภาพ หรือไฟล์วีดิโอ ให้ออกมาเป็นตัวหนังสือดิจิทัลได้ทันที

เนื้อหาที่น่าสนใจ

 

เทคโนโลยี OCR หรือ Optical Character Recognition

คือ โปรแกรมที่ใช้สแกนตัวหนังสือจากภาพ หรือวีดิโอ ให้กลายเป็นตัวหนังสือแบบดิจิทัล ใช้งานได้ทันที ซึ่งรูปภาพที่นำมาใช้สแกนนั้นเป็นได้ 2 ลักษณะ คือ รูปภาพทั่วไป (Scene text image) และรูปภาพที่เป็นเอกสาร (Document scanned image) โดยจุดอ่อนของ เทคโนโลยี OCR ที่เป็นอุปสรรคของคนไทย ซึ่งก็คือการอ่าน "ภาษาไทย" นั่นเอง   เพราะตัวอักขระเยอะ มีสระ มีวรรณยุกต์ ในหนึ่งบรรทัดมีตัวอักษรได้ถึง 4 ระดับ ในขณะที่ภาษาอังกฤษมีเพียงระดับเดียว

โดย ReadMe ได้แก้ไข จุดอ่อนข้อนี้ไป โดยการนำ เทคโนโลยีการเรียนรู้เชิงลึก (Deep Learning) เข้ามาช่วยเพิ่มความแม่นยำให้เทคโนโลยี OCR อ่านภาษาไทยได้เก่งเหมือนมีคนไทยมาอ่านเอง ซึ่งองค์กรที่นำ ReadMe ไปใช้ในระบบแล้ว พบว่า เมื่อเทียบกับ OCR ของอื่นๆ ทั้งของไทยและต่างประเทศ ReadMe มีความแม่นยำมากที่สุดถึง 92.6% ช่วยลดความผิดพลาดได้มากขึ้น

 

ReadMe เป็นผลิตภัณฑ์ ของบริษัท Eikonnex AI จำกัด ภายใต้การสนับสนุนจากศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Chula UTC) ที่ รศ.ดร.ธนารัตน์ พัฒนาขึ้นหลังจากสำรวจปัญหาในภาคธุรกิจ งานของภาคธุรกิจส่วนใหญ่เป็นงานเอกสาร

 

สามารถดูรายละเอียด ReadMe เพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ https://www.eikonnex.ai/ และเข้าไปทดลองใช้ ReadMe เวอร์ชันทดลองได้ที่ https://readme.eikonnex.ai/

related
logo-pwa

เพิ่ม Spring News

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด