svasdssvasds

DALL•E mini AI แปลงประโยคเป็นรูป สุดแปลกใหม่ไม่คุ้นตา

DALL•E mini AI แปลงประโยคเป็นรูป สุดแปลกใหม่ไม่คุ้นตา

ทุกครั้งเวลาเราหาภาพ ก็จะใช้โปรแกรมหาภาพทั่วไป หรือ เว็บไซต์โหลดภาพต่างๆ เป็นหลัก แค่พิมพ์คำสั้นๆ ก็จะได้รูปตามที่เราต้องการ แต่ว่าถ้าเป็นรูปประโยคที่มีข้อความยาวๆ อาจไม่ได้ที่ต้องการ ซึ่งเรามีเว็บที่ช่วยหารูปภาพ ด้วยการแปลงประโยคที่พิมพ์ออกมาเป็นภาพ สุดแปลกตา

เว็บ DALL·E mini เป็น AI ที่จะช่วยแปลงประโยคที่เราพิมพ์ลงไป เป็นรูปภาพแปลกใหม่ไม่คุ้นตา โดยชื่อ DALL-E  เป็นการนำชื่อศิลปินที่มีชื่อว่า Salvador Dalí และ ภาพยนต์ของ Pixar เรื่อง WALL-E มารวมกัน

ข่าวที่น่าสนใจ

 

ซึ่งเราสามารถเลือกใช้คำ อะไรก็ได้  ตั้งแต่ผู้คนไปจนถึงสไตล์ศิลปะ ตัวละคร หรือสถานการณ์ เลือกสิ่งที่เราต้องการ เมื่อพิมพ์คำสั่งลงในเว็บ และรอให้เส้นตารางปรากฏบนหน้าจอของคุณ จะใช้เวลาพอสมควร ในการแสดงผล หากเราไม่พอใจกับผลลัพธ์ สามารถลองใหม่โดยใช้แนวคิดที่แตกต่างออกไปได้

 

ตัวอย่างแปลงประโยคเป็นรูปภาพ

สำหรับตัว DALL·E mini ถูกพัฒนาโดย Boris Dayma วิศวะกรด้าน Machine Learning โดยตัวระบบของ DALL-E จะทำการสร้างภาพซึ่งมีลักษณะค้ายสไตล์ของ Dalí บวกกับภาพของยุคปัจจุบันและยังสามารถทำงานร่วมกับ 3D Rendering Engine เพื่อสร้างภาพ 3D ขึ้นมาจากข้อความได้

 

DALL•E mini AI แปลงประโยคเป็นรูป สุดแปลกใหม่ไม่คุ้นตา

โปรแกรมสร้างภาพถ่ายและจะแสดงภาพให้อยู่ในรูปแบบตารางภาพถ่าย โปรแกรมสร้างภาพ AI นี้ใช้ซอฟต์แวร์ GPT-3 ที่พัฒนาโดย OpenAI  ใครสนใจสามารรถลองได้ที่ https://huggingface.co/spaces/dalle-mini/dalle-mini

ปัจจุบันได้มีการพัฒนา DALL·E 2 ซึ่งสามารถสร้างภาพให้เหมือนกับคำอธิบายที่เรานั้นได้เขียนไว้ได้แม่นยำและสมจริงมากขึ้น