svasdssvasds

จีนพัฒนา 'เครื่องบินไร้คนขับ' ทดสอบบินเที่ยวแรกราบรื่นดี

จีนพัฒนา 'เครื่องบินไร้คนขับ' ทดสอบบินเที่ยวแรกราบรื่นดี

ประเทศจีนพัฒนา TP500 'เครื่องบินไร้คนขับ' พัฒนาโดย First Aircraft Institute ทดสอบบินเที่ยวแรกนาน 27 นาที ราบรื่นตลอดเส้นทาง

บริษัทอุตสาหกรรมการบินแห่งประเทศจีน (Aviation Industry Corporation of China: AVIC) ผู้ผลิตอากาศยานรายใหญ่ของจีน ประกาศว่า เครื่องบิน TP500 เครื่องบินขนส่งสินค้าไร้คนขับที่จีนพัฒนาขึ้นเอง ขึ้นบินเที่ยวแรกนานกว่า 27 นาที สำเร็จลุล่วงราบรื่นตลอดเส้นทาง

เครื่องบิน TP500 ถูกพัฒนาโดยสถาบันอากาศยานที่หนึ่ง (First Aircraft Institute) สังกัดบริษัทฯ เป็นเครื่องบินขนส่งสินค้าไร้คนขับขนาดใหญ่ลำแรกของประเทศที่ถูกผลิตขึ้นภายใต้ข้อกำหนดของระเบียบการบินพลเรือนของจีน ทั้งยังเป็นเครื่องบินขนส่งสินค้าไร้คนขับสำหรับใช้งานทั่วไปที่มีน้ำหนักบรรทุกมาก โดยมีระยะการบินสูงสุด 1,800 กิโลเมตร

เครื่องบิน TP500 สามารถขนส่งสินค้าได้ไกลถึง 500 ก.ม. และบรรทุกสินค้าน้ำหนักมาตรฐาน 500 ก.ก.

related