svasdssvasds

ประเทศจีน ส่งดาวเทียมสำเร็จครั้งที่ 15 ของจรวด Kuaizhou-1A

ประเทศจีน ส่งดาวเทียมสำเร็จครั้งที่ 15 ของจรวด Kuaizhou-1A

จรวด Kuaizhou-1A ของประเทศจีน ปฏิบัติภารกิจขนส่งดาวเทียม Tianxing-1 ขึ้นสู่วงโคจรสำเร็จ เป็นครั้งที่ 15 เพื่อการสำรวจสิ่งแวดล้อมจากอวกาศ

ประเทศจีน ปล่อยจรวดไคว่โจว-1เอ (Kuaizhou-1A) เพื่อส่งดาวเทียมเทียนสิง-1 (Tianxing-1) ขึ้นสู่วงโคจรสำเร็จ โดยปล่อยจากศูนย์ปล่อยดาวเทียมจิ่วเฉวียน (Jiuquan Satellite Launch Center) ทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศ

ดาวเทียมเทียนสิง-1 จะปฏิบัติภารกิจด้านการทดสอบเป็นหลัก เช่น การตรวจสอบสภาพแวดล้อมในอวกาศ

นับเป็นภารกิจขนส่งดาวเทียมขึ้นสู่วงโคจรสำเร็จครั้งที่ 15 ของจรวดไคว่โจว-1เอ

related