svasdssvasds

ก.ล.ต เผยข้อมูลเหรียญ KUB ผลตอบแทนติดลบ 80.23% บิตคอยน์ติดลบถึง 51.40%

ก.ล.ต เผยข้อมูลเหรียญ KUB ผลตอบแทนติดลบ 80.23% บิตคอยน์ติดลบถึง 51.40%

ก.ล.ต ได้ประกาศเปิดเผยผลตอบแทนเงินดิจิทัลเช่น เหรียญ KUB ได้มีผลตอบแทนติดลบถึง -80.23% และแม้แต่ตัวบิตอคยน์เองก็ติดลบถึง -51.40% และวอลุ่มการเทรดของคนไทยได้ตกลงต่ำสุดถึง -72% จากเหตุการณ์ต่างๆและเศรษฐกิจ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) รายงานสรุปภาวะตลาดสินทรัพย์ดิจิทัล โดย ณวันที่ 8 สิงหาคม 2565 ตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลทั่วโลก มีมูลค่าตามราคาตลาด หรือ Market ca
p.อยู่ที่ประมาณ 1.10 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ(40.3% มาจาก Bitcoin)และมีมูลค่าการซื้อขายล่าสุดอยู่ที่ 42.48 พันล้านดอลลาร์สหรัฐต่อวัน

ขณะที่มูลค่าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลในประเทศไทย ในเดือนก.ค. 2565 มีมูลค่าซื้อขาย 7.1 หมื่นล้านบาท (ลดลงต่ำสุดนับจากเดือนม.ค.2564 ที่มีมูลค่าซื้อขาย 2.5 แสนล้านบาท หรือลดลง 72%) จำนวนนี้เป็นนักลงทุนรายย่อยหรือบุคคลธรรมดาในประเทศ 3.7หมื่นล้านบาท นักลงทุนรายย่อยต่างประเทศ 2.1 หมื่นล้านบาท 

รวมทั้งจำนวนบัญชีซื้อขายที่มีความเคลื่อนไหวหรือ Active ของผู้ซื้อขายประเภทบุคคลในประเทศ โดยในเดือนก.ค.65 มีบัญชีซื้อขายที่เคลื่อนไหว 2.60 แสนบัญชี (จำนวนนี้เป็นรายย่อยในประเทศ 2.55 แสนบัญชี ) ลดลงต่ำสุดนับจากเดือน เม.ย.64 เป็นต้นมา  จากจำนวนบัญชีซื้อขายทั้งหมด ณ เดือน ก.ค.65 ผ่านศูนย์ซื้อขายทั้งสิ้น 2,876,346 บัญชี 

ด้านผลตอบแทนสินทรัพย์ดิจิทัลที่ได้รับความนิยมในไทย พบว่านับตั้งแต่ต้นปี 2565 (YTD)ยังให้ผลตอบแทนติดลบ โดยเหรียญ Kub ให้ผลตอบแทนติดลบมากสุด -80.23% ตามด้วย XRP -55.77% อีเธอเรียม (Ethereum) -55.05% และบิตคอยน์ (Bitcoin) -51.40%  

ทั้งนี้มูลค่าซื้อขายสะสมแยกประเภทสินทรัพย์ยังค่อนข้างกระจายตัว โดย ธีเทอร์ (Tether) มีมูลค่าซื้อขายสูงสุดที่ 1.24 แสนล้านบาท(สัดส่วน 15.71%) ตามด้วย บิตคอยน์ (Bitcoin) 9.22 หมื่นล้านบาท (11.67%)  และอีเธอเรียม (Ethereum) มีมูลค่าซื้อขาย 6.38 หมื่นล้านบาท (8.08%)  

related