กฟน. ยกระดับขอไฟสะดวก ขึ้นแท่นระดับ 6 ของโลก

07 พ.ย. 2561 เวลา 12:52 น.

ติดตามข่าวสารได้ที่ https://www.springnews.co.th

นายกีรพัฒน์ เจียมเศรษฐ์ ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง เปิดเผยว่า การไฟฟ้านครหลวง หรือ กฟน. เป็นหนึ่งในองค์กรของประเทศไทยที่ได้รับเลือกให้เข้าร่วมรับการประเมิน จัดอันดับจากธนาคารโลก ที่มีความสะดวกในการเข้าไปประกอบธุรกิจ จาก 190 ประเทศทั่วโลก โดยผลการจัดอันดับประจำปี 2562 พบว่า ความสะดวกด้านการขอใช้ไฟฟ้าของประเทศไทยพัฒนารวดเร็วโดดเด่นขึ้นอย่างมาก ขึ้นเป็นอันดับที่ 6 ของโลก ขยับอันดับขึ้นจากปีที่ผ่านมาถึง 7 อันดับ จากอันดับที่ 13

ติดตามข่าวสารได้ที่ https://www.springnews.co.th

 ทั้งนี้ กฟน. มุ่งเน้นการสร้างสรรค์นวัตกรรม ขับเคลื่อนระบบไฟฟ้าพลังงานอัจฉริยะ เพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร พร้อมยกระดับคุณภาพงานบริการอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขอติดตั้งไฟฟ้าให้มีความสะดวกรวดเร็ว มากขึ้น สนับสนุนให้การจัดอันดับของธนาคารโลกอยู่ในอันดับที่ดีขึ้น นอกจากนี้ ข้อมูลจากเว็บไซต์ Doing business ระบุว่า ผลการประเมินความสะดวกในการเข้าไปประกอบธุรกิจในภาพรวมทั้ง 11 ด้าน ประจำปี พ.ศ. 2562 พบว่า ประเทศไทยได้รับการจัดอันดับประเทศที่มีความสะดวกในการเข้าไป ประกอบธุรกิจ อยู่ที่อันดับที่ 27 จาก 190 ประเทศทั่วโลก และเป็นอันดับที่ 2 ของอาเซียน และประเทศไทยมีผลคะแนนรวมทุกด้าน 78.45 คะแนน เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่ได้คะแนน 77.44 คะแนน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด